Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları çevreye zarar vermelerinin yanısıra ekonomiye yaptıkları katkılar ile son yıllarda giderek önem kazanıyor. 

Güneş enerjisine özel önem veren ülkelerin başında ise almanya Fransa gibi Avrupa ülkeleri geliyor. Örneğin Alman Hükümeti’nin yayınlamış olduğu bir rapora göre, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynakları arasında en fazla güneş enerjisinin payının artması bekleniyor. Fransa'nın öncülüğünde oluşturulan Akdeniz Birliği’nin de en önemli projesi “Akdeniz Güneş Planı”. 400 milyar euroluk projenin öncelikli hedefi 2020 yılına kadar Akdeniz’in güneyi ve doğusundaki güneş zengini ülkelerden 20 gigavatlık güneş enerjisi sağlamak. Bu rakam yaklaşık 20 nükleer santralden elde edilecek enerjiye eşit.

Ayrıca Avrupa’da güneş enerjisine yatırım yapanlara teşvik de veriliyor. Özellikle güneş panellerine yatrım yapacaklara verilen teşviklerde faizsiz kredi veya üretilen elektriğin daha yüksek fiyattan satın alınması gibi uygulamalar söz konusu.

Yılın dört mevsimi güneşi gören bir ülke olan türkiye'nin de güneş enerjisini nakide çevirme imkanı oldukça yüksek. Ancak Türkiye'de yenilenebilir enerji teşvik yasası bir türlü çıkmıyor. Böyle olunca da İspanya gibi güneş ülkesi olarak kabul edilen Türkiye, güneş enerjisinden yararlanma konusunda İspanya'dan oldukça geride kalıyor. Ortalama 15 cigavat güneş enerjisi üreten İspanya'nın yanında Türkiye sadece 4 milyon hanede güneş enejili su ısıtma sistemi kullanmakla yetiniyor. Tüm bunlara rağmen yenilenebilir enerji teşvik yasasının bir türlü çıkmaması ise kafalarda soru işaretlerine yol açıyor?