Hakim ve Savcılar Kurulu memur alımı ne zaman yapılacak? (Başvuru tarihleri ve şartları)

Türkiye'deki hâkimlerin ve savcıların özlük işlerini yürüten ve bunlarla ilgili itirazları inceleyen idari birim Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK), memur alımı ilanı paylaştı. Kurul, 10 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki Hakim ve Savcılar Kurulu memur alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Haberler - ntv.com.tr 17.09.2021 - 14:56 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 15:48

Hakim ve Savcılar Kurulu memur alımı ne zaman yapılacak? (Başvuru tarihleri ve şartları)

Memur alımı için ilan paylaşan HSK, veri hazırlama kontrol işletmeni ve hizmetli alımı yapılacağını bildirdi.

Yayınlanan yazılı açıklamada, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 10 uncu dereceli 2 kadro ve 9 uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10 uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır" denildi.

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan '2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu' nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekir. 

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvurular 04/10/2021 tarihinde başlayıp, 08/10/2021 tarihi mesai bitimi itibarıyla sona erecek.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde belirtilen;

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 08/10/2021 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve orta öğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

4- Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış fakat ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

9- Hizmetli kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Sayfa Yükleniyor...