Havadaki nemden 'elektrik' kaptılar

Bir grup bilimci, havadaki nemde doğal olarak varolan elektriğin metal çubuklar kullanılarak toplanabileceğini savunuyor.

Haberler 30.08.2010 - 16:26

Havadaki nemden 'elektrik' kaptılar

Havadaki nemden elektrik sağlanabileceğini söyleyen bilimadamı bulgularını Boston'da Amerikan Kimya Derneği konferansında anlattı.

Dr. Francesco Galembeck, havadaki nemde doğal olarak varolan elektriğin metal çubuklar kullanılarak toplanabileceğini söylüyor.

Nemli iklimlerde bulunan ülkelerde bu tekniğin yeni ve temiz bir enerji kaynağına kapıları aralayacağını söyleyen Dr. Galembeck'in tezi bilim çevrelerinde tartışma yarattı. Kimi uzmanlar, yeterli miktarda elektrik üretilebileceğine şüpheyle bakıyor.

Brezilya'da Campinas Üniversitesi'nde yürüttüğü çalışmalarında Dr. Francesco Galembeck yalıtkan bir maddeyle birbirinden ayrılmış metal parçaları üzerinden farklı derecede su buharı içeren nitrojen gazı geçirdiğini anlattı.

Metallerin artı ya da eksi elektrik yüklü olduğunu gören araştırma ekibi, bunun bir devreye bağlanarak kullanılabilir elektriğe dönüştürülebileceğini söylüyor.

Ancak metallere yüklenen elektriğin miktarı son derece düşük. Güneş enerjisi üreten pillerin ürettiği elektrikle karşılaştırıldığında, 100 milyon kez daha az elektrik sağlanabiliyor.

Fakat Dr. Galembeck, bugüne değin göz ardı edilen 'nemden elektrik üretme' fikrinin üzerinde çalışılırsa, daha ileriye götürülebileceğini söylüyor.

Galembeck'in başkanlığında deneyleri sürdüren ekip, bu yöntemin tropik iklimlerde alternatif bir enerji kaynağı oluşturmasını umuyor.

Sayfa Yükleniyor...