TBMM Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Divanın en önemli gündem maddesi, milletvekili yemini etmediği için yasama çalışmalarına katılamayan Zana'nın devamsızlık dosyası oldu.

Toplantıda, "Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmayan" Leyla Zana'nın bu durumu görüşüldü. Zana'nın dosyasının, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevkine karar verildi.

Komisyon bünyesinde Leyla Zana'nın dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulacak. Hazırlık Komisyonu, hazırlayacağı raporunu Karma Komisyona sunacak.

Karma Komisyon'un, Zana'nın "devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi" yönünde karar vermesi durumunda, dosya TBMM Genel Kurul gündemine gelecek ve nihai karar orada verilecek.

Genel Kurul da aynı yönde karar verirse, HDP'li Zana'nın milletvekilliği, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla (276) düşürülecek.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Meclis'te devam eden inşaat çalışmaları ile sığınakta bugüne kadar yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Bazı milletvekillerinin izin talepleri ise bu milletvekillerinin yasama faaliyetine katılımı dikkate alınarak kabul edildi.