HDP'den eş Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık vaadi

HDP, seçim beyannamesini açıkladı.

HDP123.jpg

Yeni bir anayasa önceliğimiz olacak... Başkanlık sistemine geçit vermeceğiz... Barajsız seçimler için çalışacağız... Milltevekillleri için sadece siyasi ve kürsü dokunulmazlıkları oalacak...

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, Ankara'daki toplantıda partinin seçim beyannamesini açıkladı.

HDP'nin beyannamesinden dikkat çeken unsurlar şöyle:

- Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sınırlandırılacak ve sembolize düzeye çekilecek.

- Güçler ayrılığı prensibinin kurulması için gerekli yapısal düzenlemeleri yapacağız.

- Parlamenter sistem demokratikleştirilecek.

- Demokrasinin temsili, Meclis ile sınırlı görülmeyecek.

- Eş Cumhurbaşkanlığı, eş Başbakanlık ve eş muhtarlığa kadar giden bir sistem kurulacak. 

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

- Ev içi emek ücretlendirilecek ve ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilecek.

- Silahların iki taraflı susturulmasını sağlayacağız, sonuna kadar barış diyeceğiz.

- Seçim barajını kaldıracağız.

- Siyaset - ticaret ilişkileri nedeniyle toplumun doğru haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasını engelleyeceğiz. Medya kuruluşu sahiplerinin başka sektörlerde faaliyet göstermelerine izin verilmeyecek. Basın etik yasası düzenlenecek.

Zorunlu askerlik yapmama hakkı güvence altına alınacak, askerlik yerine kamu hizmetlerinde çalışabilmeleri için yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.

- İnternete yönelik her türlü sansür uygulamasına son verilecek.

- Temel hak ve özgülüklerin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. 12 Eylül'ün ürünü MGK'yı anayasal bir kurum olmaktan çıkarıp, Türkiye'nin tüm yönetim yapısını; yukarıdan aşağıya kadar katılımıcı demokrasiye uygun hale getireceğiz. 

- Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi ve demokratik bir çözüm ortaya çıkarılmasını destekleyeceğiz. 

- Cihatçı unsuların bölgeye geçerken Türkiye'yi köprü olarak kullanmasını engelleyeceğiz.

- Filistin'in işgaline son verilmesi ve Filistin halkının kendi geleceğini karar vermesine imkan sağlayacak; baskı ve zulme karşı Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

"SİYASİ TUTSAKLARA AF"

- Politik suçlar kategorisi diye bir suç kategorisi artık olmayacak Siyasi tutsaklar için af getirilecek. Özgürlükçü bir anayasa hazırlanana kadar, yasalardaki kısıtlayıcı yönler yeniden düzenlenecek ya da kökten kaldırılacak.

- Çocuk hapishaneleri kaldırılacak, yerlerine çocuk destek evleri açılacak. Cezaevlerinin tümü sivil denetimlere açılacak. 

Her eve her ay 10 metreküp su, 180 kilowatt saat elektrik ücretsiz verilecek. Isınma desteği, mülkü olmayan kiracılara 250 lira kira desteği, 18 yaşına kadar çocuk ve gençlere; engelli ile emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak. Bu hizmetler merkezi yönetim tarafından finanse ediecek.

- Koruculuk sitemini kaldırıp, suça karışmış olanların yagılanmaları sağlanacak.

- Zorunlu din dersi uygulamasına son verilecek ve her öğrencinin, inancı doğrultusunda ağitim alması sağlanacak. 

- Diyanet İşleri Başkanlığı, din ve inanç işleir kuruluna dönüştürülecek. Bu kurul din siyaseti üretmeyecek; tüm inanç topluluklarının temsilcilerinden oluşacak ve aralarındaki ilişkileri düzenleyecek. 

- Başta Alevilerin cemevleri olmak üzere, tüm ibadet mekanları, ibadethane olarak tanınacak.

- Genel Sağlık sigortası pirim borçları silinecek.

- Savunma ve güvenlik harcamaları azaltılacak, halkın denetimine sunulacak.

- Örtülü ödenek kaldırılacak.

- Şehir merkezlerine yeni AVM ruhsatı verilmeyecek.

- Asgari ücret ilk etepta 2 bin TL olacak. Hükümet ve işveren temsilcisi kadar işçi temsilcisi de olacak ve ücret toplu pazarlıklarla belirlenecek. Haftalık çalışma saati, ücret kaybına sebep olmadan 35 saate indirilecek...

Sayfa Yükleniyor...