AK Parti'nin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının değiştirilmesine ilişkin teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesine saatler kala, HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'den düzenlemeye tepki geldi.

Hamsici'nin imzası bulunan 66 sayfalık açıklamada, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu şu sözlerle vurgulandı:

"Teklifle, Anayasa'nın 'mahkemelerin bağımsızlığı' ve 'hâkimlik teminatı' ilkeleri hiçe sayılmış, Kurul adeta Adalet Bakanı'nın emrinde, Bakan'ın iradesi dışında irade kullanamayan sıradan klasik bir kamu kurumuna dönüştürülürken, diğer taraftan seçimle gelen üyeler de Bakanın emrinde, Bakanın izni dışında karar alamayacak konuma getirilmiştir."

Hamsici yazısında, yasa teklifiyle yapılmak istenenin "dönüştürme ve siyasallaştırma" olduğunu savundu. Açıklamada, "Bakan tartışmasız şekilde kurulda tek otorite haline getirilmiştir" denildi.

Yazıda, "Doğrudan ve dolaylı olarak Kurul üzerinden hâkim bağımsızlığına ve tarafsızlığına yönelik getirilecek düzenlemeler, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi ile çelişecek ve Anayasaya aykırılık teşkil edecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Hamsici'nin değerlendirme yazısında, yargıya ilişkin en önemli yetkilerin Adalet Bakanı'na verilmesinin kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırı olduğu vurgulandı.

Yeni düzenlemeyle, dava ve soruşturmaların yürütmenin müdahalesine açık hale getirildiği savunuldu.

Ayrıca, HSYK üyeleri hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin kurulun başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı tarafından yapılacak olması eleştirildi ve bu durumun da Kurul üyelerini yürütme organına bağımlı hale getirdiği ifade edildi.

Hamsici'nin değerlendirmelerini içeren görüş yazısı, teklifin görüşüleceği Meclis Adalet Komisyonu üyelerine gönderildi.