Anayasa değişiklik teklifinin 23. maddesi; Anayasa'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını düzenleyen 159. maddesinde değişiklik yapan madde, Genel Kurul'dan geçti.

409 milletvekilinin katıldığı gizli oylamada 336 kabul, 72 ret oyu kullanıldı. 1 oy da boş çıktı.

Buna göre, HSYK'nın halen 7 olan üye sayısı 22'ye, 5 olan yedek üye sayısı ise 12'ye çıkarılıyor. HSYK'nın 3 daire halinde çalışması öngörülüyor.

Maddeye göre, HSYK'nın Başkanı, Adalet Bakanı olmaya devam edecek. Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın Kurul'da yer alması uygulaması da sürecek.

Kurul'un, 4 asıl üyesi, yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileriyle, avukatlar arasından Cumhurbaşkanı'nca;

3 asıl ve 3 yedek üyesi, Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulu'nca;

2 asıl ve 2 yedek üyesi, Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu'nca;

1 asıl ve 1 yedek üyesi, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu'nca kendi üyeleri arasından;

7 asıl ve 4 yedek üyesi, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve

savcıları arasından adli yargı hakim ve savcılarınca;

3 asıl ve 2 yedek üyesi idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcılarınca dört yıl için seçilecek.

Süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde yapılacak.

Kurul'un 'meslekten çıkarma' cezasına ilişkin kararlarına itiraz yolu getirilecek. Kurulun diğer kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamayacak.

Anayasa teklifinin 24. maddesinin görüşmeleri başladı.

PAZARTESİ İKİNCİ TUR
Öte yandan Meclis'in, 'Anayasa' mesaisi gelecek hafta sona erecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 1. tur görüşme ve oylamaları yarın tamamlanacak. 2. tur oylamaya ise 2 Mayıs Pazar günü başlanması öngörülüyor.

Bu kapsamda, 2. tur oylamanın ara verilmeden 5 günde tamamlanması planlanıyor.

Genel Kurul, her gün 6 maddeyi ele alacak.

2. turda, maddeler üzerinde konuşma olmayacak. Ancak, maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleriyle ilgili konuşma yapılabilecek.

İkinci turda da maddelerin yanı sıra teklifin tümüyle birlikte 30 gizli oylama yapılacak.

Genel Kurul'un, muhalefetin vereceği grup önerileri, teklif üzerindeki değişiklik önergeleriyle ilgili konuşmalar ve oylamalarla birlikte ikinci turda her gün 10-12 saat çalışması bekleniyor.

Öngörülen program çerçevesinde, Genel Kurul, Anayasa değişikliği teklifi mesaisini 6 Mayıs Perşembe günü tamamlayacak.
Anayasa değişikliği teklifinin 24. maddesine 340 kabul, 69 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 409 milletvekili katıldı. Oylamada 340 kabul, 69 ret oyu kullanıldı.

Teklifin 24. maddesiyle, Anayasa'nın 166. maddesinde değişiklik yapılarak, ''Ekonomik ve Sosyal Konsey'' Anayasa kapsamına alınıyor.