Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonrası gözlerin çevrildiği Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan (HSYK) uyarılar geldi.

'YÖNETMELİK ANAYASA'YA AYKIRI'
Yazılı açıklama yapan HSYK, operasyon sonrasında değiştirilen Adli Kolluk Yönetmeliği'nin 2'nci ve 3'üncü maddelerinin yargı bağımsızlığı, Kuvvetler Ayrılığı, Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerine açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

'ZAN ALTINDA BIRAKACAK BEYANLARDAN KAÇINILMALI'
Özveri ve titizlikle görev yapan yargı mensuplarını zan altında bırakan beyan ve yazıların da hukukun üstünlüğü ve çağdaş demokrasinin unsuru olan bağımsız yargıya zarar vereceği hususunun gözden ırak tutulmaması istenen açıklamada, "Yargı bağımsızlığını ihlal etmeden, yargıya duyulan güveni zedelemeden varsa yanlışlıkları ortaya çıkarmak ve gereğini yapmak başta HSYK olmak üzere tüm yargı kurumlarının görevidir" denildi.

'YÖNETENLERİ DE YARGI DENETLER'
Açıklamada ayrıca, "Yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlığı korunan yargı, yönetenlere karşı yönetilenlerin güvencesidir. Hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunulması halinde yönetenlerin de herkes gibi yargı tarafından denetlenmesi demokratik hukuk devletinin bir gereğidir" değerlendirmesinde bulunuldu.

'POLİS, SAVCININ TALİMATINI AYNEN UYGULAMAK ZORUNDA'
Kurul, İstanbul'daki soruşturmada mahkeme kararına rağmen polisin gözaltı yapmadığı yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

"Polis üstlerinin değil Cumhuriyet savcılarının emirlerini yerine getirmek zorundadır'' diyen HSYK, aksi durumda kolluk hakkında savcıların doğrudan soruşturma açma yetkilerinin olduğu uyarısında da bulundu.

GÖRÜŞ AYRILIĞI
Açıklama HSYK içinde görüş ayrılıklarına sebep oldu. Bugüne kadar tüm kararlarını oybirliği ile alan kurulda 5 üye açıklamanın yapılmaması yönünde oy kullandı.

Aaralarında Başkanvekili Ahmet Hamsici ve kurul başkanlarının bulunduğu 13 üyeyse bildiriye imza attı.