Bu olağandışı görüntü, NGC 4452 adlı uzak gökadanın bir fotoğrafı. Fotoğraf Hubble uzay teleskobunun milyarlarca yıldızdan meydana gelen kümeye farklı bir açıdan görmesiyle çekilmiş. Gökadanın parlak çekirdeği tam merkezde seçilebilirken diğer yıldızlar sanki bir çizgi oluşturacak şekilde dizilmişler.

Dış çepere yakın bulunan yıldızların oluşturduğu puslu hale sayesinde gökada sanki parlıyor gibi. NGC 4452 ilk defa Wiliam Herschel tarafından 1784 yılında 45 cm çaplı bir teleskop kullanılarak farkedilmiş. Herschell gökcismini küçük, yanlara yayılan parlak bir nebula olarak tarif etmiş olsa da bu yayılışın ne derece heybetli olduğunu Hubble çektiği yeni fotoğrafla ortaya koyuyor.

Gökadalar tipik olarak milyarlarca yıldızdan meydana gelirler ve aynı zamanda birlikte bir gökada kümesi oluşturabilirler. NGC 4452 de, 60 milyon ışık yılı uzunluğunda ve yaklaşık 2.000 gökadadan oluşan Virgo adındaki böyle bir kümenin üyesi. İçinde bulunduğumuz gökadamız Samanyolu’nun da böylesi ince bir yapıya sahip olduğu düşünülüyor.