Hükümet, ikinci ‘varlık barışı’ düzenlemesini, torba yasa tasarısı olarak Meclis'e sundu.

Yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye getirmek için 31 Temmuz'a kadar beyanda bulunanlara vergi avantajı geliyor.

Tasarıya göre, yurt dışında para ve varlığı bulunanlar bankalar, aracı kurumlar ve vergi dairelerine beyanda bulunacak. Para ve varlıklar, beyan tarihini takip eden aysonuna kadar Türkiye'ye getirilecek.

Getirilecek kaynaktan yüzde iki vergi alınacak. Bildirilen varlıklar için vergi incelemesi de yapılmayacak.

Kişi ve kurumlar, yurt dışındaki iştiraklerinden veya iştirak hisselerinin satışından elde ettikleri kazançları, 31 Aralık'a kadar Türkiye'ye getirirse gelir ve kurumlar vergisi ödemeyecek.

Tasarı, sosyal güvenlikte yeni haklar da getiriyor:
— 18 yaşından küçükler hiçbir şart aranmadan sağlık yardımı alacak.

— Türkiye'ye eğitim için gelen her kademedeki yabancı öğrenci, genel sağlık sigortalısı olabilecek. Şu anda sadece yabancı üniversite öğrencileri bu haktan yararlanıyor.

— ‘Tanık koruma’ kapsamındakiler ve şiddet mağduru olduğu için korunan kadınlar da ‘gelir testi’ne girmeden sağlık hizmeti alacak.

— Bir yıldan fazla ikamet izni bulunan yabancılar, zorunlu genel sağlık sigortası kapsamından çıkarılacak.

— ‘Tam gün’ yasasıyla ilgili olarak doktorların beklediği düzenleme de tasarıda yer alıyor. Üniversitelerdeki mesaisi dışında hasta bakan hocaların alacağı ek ücreti, bakanlar kurulu belirleyecek. Ek ücret, bir defada bir asgari ücreti geçemeyecek.

— Müteahhitlerin yurt dışına götürdüğü işçilerin sigorta priminin beş puanlık kısmını da devlet karşılayacak.

— Bakanlar Kurulu, sosyo-ekonomik gelişmişlik durumuna göre bazı illerde işverenlere 6 puana kadar ilave prim desteği sağlayacak.

— 23 Haziran 1997'den önce yatırım programına alınıp planlama aşamasını geçen, ihalesi yapılmış veya işletmeye başlamış projeler, ‘çevresel etki değerlendirme’ kapsamı dışında olacak.