İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu

İklim Değişikliği Başkanlığı’nın kurulmasına dair düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Haberler - ntv.com.tr 28.06.2022 - 15:33

İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu

Çevre, Şehircilik ve Bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren İklim Değişikliği Başkanlığı’nın görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ile çalışma usul ve esasları belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte Başkanlık bünyesinde Karbon Fiyatlandırma Daire Başkanlığı, Sera Gazı Azaltım Politikası Daire Başkanlığı, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Daire Başkanlığı, Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlıkları da kuruldu.

SERA GAZI SALINIMLARI İNCELEME ALTINDA

Yeni yapıyla Başkanlık bünyesinde sera gazı salınımlarıyla ilgili iki daire oluşturuldu.  Görev tanımı “İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol etmek ve raporlamak, sera gazı emisyonlarının azaltımı konusunda sektörel politika belirleme çalışmalarını gerçekleştirmek ve gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak” olarak açıklanan dairelerin kurulmasıyla sera gazında izleme ve denetimler başlayacak.  

YEŞİL KALKINMA DAİRESİ

Yönetmelikle yeşil dönüşüm konusu da Başkanlığı’nın görev tanımı içine girdi. Bu göre Başkanlık net sıfır emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi ilkesi doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil kalkınma politikalarını belirleyecek, strateji ve eylem planları hazırlayacak.

Diğer taraftan Emisyon Ticaret Sistemi gibi piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik çalışmalar yapmak, usul ve esasları belirlemek de görev kapsamında yer alıyor. Karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin yönetimi de Başkanlığın kontrolüne verildi. Başkanlık ayrıca yeşil dönüşümün finansmanı konusundaki çalışmaları da üstlenecek; teşvik mekanizmaları ve hibe programları geliştirecek.

Sayfa Yükleniyor...