Eriyen buzullar, değişen mevsimler, kuraklık... Dünyanın dört bir yanından bu tür haberler gelmeye devam ediyor. Ama bir yandan da "iklim değişikliğinin olup olmadığı" bilim çevrelerinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Bunun sonucunda da bir grup insan iklim değişikliğinin var olduğunu, hepimizin buna karşı önlem almamız gerektiğini savunurken bir grup insan da bunun tam tersini iddia ediyor.

Bu tartışmalar süre dursunYale Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre ABD'de halkın yüzde yetmişi iklim değişikliğine inanıyor. Halkın yüzde ellidördü ise iklim değişikliğine insanların neden olduğunu düşünüyor.

Yüzde kırkı ise iklim değişikliğinin insanların hayatını şimdiden etkilediğinin farkında olduklarını ifade ediyorlar.