İlahi Matematik-Kutsal Geometri..

Mitolojide Ay, kadınlarla ve 13 sayısıyla ilişkilendirilir. Bunu nedeni belki de ayın bir burç üzerinde 13 derece kayması veya dünyanın etrafında 13 kez dönmesidir.

08.04.2011 - 15:24

İlahi Matematik-Kutsal Geometri..

Bilimsel verilere göre üzerinde yaşam bulunmayan uydumuz Ay, dünya üzerindeki yaşamı çok etkiler. Gümüşi rengi, yansıyan ışığı, dalgalanan aylık ritme göre günde 2 kez oluşan gelgitler, kadınların 28 günlük üreme periotları gibi pek çok doğal döngünün tümü de ayın evreleriyle bağlantılıdır. Mitolojide Ay, kadınlarla ve 13 sayısıyla ilişkilendirilir. Bunu nedeni belki de ayın bir burç üzerinde 13 derece kayması veya dünyanın etrafında 1 yılda 13 kez dönmesidir.

Ortalama 240.000 mil uzaklıkta yer alan Ay, evrendeki en yakın komşumuzdur. Yarı çapı 1.080 mil’dir. Bu dünyanın 3.960 millik çapıyla karşılaştırıldığında 3/11’lik bir oran verir. Ay tam küresel olmadığı için dünyanın yer çekimi daha iri olan yarı küresini bize doğru çeker. Biz ayın yalnızca bir yüzünü görebiliriz. Artık Ay’ın karanlık yüzü olan arka yüzünü uzay araçları keşfetmişlerdir. Ayın kendisine ait bazı özel hareketleri vardır.

Yeni Ay’dan Dolunaya doğru giden döngüsüne ayın evreleri deriz. Güneş, Ay ve dünyanın birlikte hareketinden ortaya çıkan bu ritim ayın en önde gelen ritmidir. Bir de tutulma döngülerimiz vardır; deniz kenarlarında yaşayan insanlar bilirler ki ayın görünmez olan gücü günde iki kez plajlarda gelgitlere neden olur. Gelgitler sadece okyanuslarla sınırlı değildir, başımızın üzerindeki atmosfer ayağımızın altındaki yer küre kalkıp inerler.

En yüksek düzeydeki gelgitler bir yeni ayı ya da dolunayı izleyen iki ya da üç gün boyunca meydana gelir. Ay günü; birbirini izleyen ay doğumları arasındaki süredir. Ay her gün bir önceki güne kıyasla ortalama olarak 52 dakika sonra doğar her ay gününde tam olarak her biri 12 saatte bir ortalama yavaşlama gösteren iki gelgit oluşur. Bu gelgitler bazen suların okyanuslarda 7 metre çekilmesine veya yükselmesine sebebiyet verebilirler. Gelgitler ay günüyle, dolayısıyla ayın gökyüzündeki konumuyla eş zamanlı bir haldedirler.

Yüksek gelgitler, hep değişemeyen iki konumunda bir araya gelirler. Her bir dolunay çevriminde 28,5 kameri gün, ay günü dolayısıyla da 57 : 3x19 gelgit vardır. İşte bu Astroloji’nin ana konularından olan ayın yeryüzünü etkileme şekillerinden yalnızca biridir.

Ay, dünya üzerinde zamanı ve döngüleri oluşturan ana etkilerden biridir. Ay, her ay güneşin yıl boyunca üstlendiği gökyüzü ekliptik dairesinde bulunan hareketlerini hemen hemen tümüyle kopyalar. Ay, her ay avcı takım yıldızındaki (Orion) ana yıldızlardan Betelgeuse’un yakınındayken gökteki en yüksek noktasına ulaşır. Bu bölgede en güçlü astrolojik etkilerini gösteren ay 60 derecenin üzerindeki aşırı enlemlerde oluşan bir dolunay esnasında kutupsal hale gelip birkaç gün süreyle batmayabilir. Astrolojik olarak buna biz mavi ay veya yeşil ay deriz. Ayın gökyüzündeki ekliptiğe göre en düşük derecesi, Akrep burcunda Antares yıldızının yakınındayken meydana gelir. Yüksek enlem kuşaklarında Finlandiya, ya da Kuzey Kanada’da güneşin kutupsallaştığı yerlerde yaz ortasındayken dolunay görünemeyebilir. Bu görünümün ismi semi-balzamik’tir. Astrolojik anlamları çok büyük olup büyük depremlerle ilişkilidir. Dolunay aynı güneşin yaz ortasındaki hareketini kopyalayarak kış ortasında en parlak haline erişir. Yaz ortası dolunayı da kış ortası güneşinin davranışa denk gelmez.

Bu tersine çevirme hareketi gizemli bir şekilde sayılara da bulaşır, çünkü 1:Güneş = Ay ve 1:Ay = Güneş 1:365,242 = 0,0027379 eder; bu da gün hesabıyla 3 dakika 56 saniye eder ve yıldız günleri ile güneş günlerinin arasındaki farka denk gelir. Öte yandan 1:27,322 = 0,0366’dır; gün hesabıyla 52 dakika eder ve ay günü ile güneş günü arasındaki farka denk gelir.

Bu hesaplamaları ilk kez, kadim Biritanya’da taş anıtlar yapan, modern Arkeoloji’ye göre ilkel, ben ve benim gibi araştırmacılara göre ise matematiği çok ileri düzeyde bilen kelt rahipleri yapmıştır. İngiltere’nin Salisbury bölgesinde bulunan Stonhenge, bu matematiksel döngünün yapılaştırılmış önemli bir fenomenidir yani binlerce yıl önceki atalarımız gök bilimini ve bunun insan üzerindeki etkilerini inceleyen Astrolojiyi bizlerden çok iyi bilmekteydiler.

KOZMİK DÜZEN, KOZMİK MATEMATİK

Güneş ile ay disklerini bize aynı büyüklükte gösteren hangi ilahi bir tesadüftür? Güneş, Ay’dan tam 400 kez büyüktür ama 400 kez daha da uzaktadır. Ayın dünyadan uzaklığı dünyanın çapının 30 katını biraz aşar, bu da tam güneş tutulmalarına sebebiyet verir.

Tam güneş tutulmaları aydınlıktan birden bire karanlığa geçiş yüzünden, doğada ani ve ciddi değişimlere sebebiyet verir. Çok kısa bir zaman sonra saate 2000 mil bir hızla batıdan şafak söker. Ay tutulmaları ise dünyadan daha geniş bir bölgeden görülür, tutulma süresi güneş tutulmalarına göre çok daha uzun olur. Güneş tutulmaları; yeni ay doğrudan güneş ile dünyanın arasına girdiğinde meydana gelir, bunlar sadece gündüzleri görülebilir. Tam tutulma alanı dünya üzerinde dolaşan küçük bir lekeden oluşur. Tam tutulma en fazla 7 dakika sürer. Ay tutulmaları esnasında dolunay sağdan sola doğru olmak üzere dünyanın gölgesinin içinden geçer, yansıttığı ışık birkaç saat süreyle kaybolur. Ay tutulmaları dünyanın gece tarafındaki herkes tarafından görülebilinir. Bir yıl için de en fazla 7 tutulma olabilir, güneş tutulmaları ay tutulmalarına göre daha sıklıkta görülür. Pek çok eski toplumda, Maya'lar, Sümer'ler, Mısırlılar ve biz Türk'ler gibi tarih silsilesinde önemli etkilerde bulunmuş insan topluluklarının mitolojilerinde de Ay'ın tabiat üzerindeki etkilerinden bahsedilir. Astroloji'de Ay, doğu Astroloji ekolleri tarafından çok daha farklı boyutlarda incelenmiştir. Ruhun derinlikleri, otomatik davranış kalıplarımız, geçmiş yaşamlarımızdan bugüne getirmiş olduğumuz düşünce kalıplarımızı temsil eden çok özel bir sembolizm olarak incelenmiştir. Latince Selena, Yunanca Luna, Hintçe Chandra, Arapça Kamer ismi verilen Ay, batı toplumlarının animist, pagan dinlerinin de önemli bir sembolüdür. Güneş, kişiliğimiz ise, Ay ruhumuzun özü, geçmişten getirdiğimiz özel kalıplardır. Bu sebeple, doğduğunuz an gökyüzündeki ayın konumu, güneş burcunuzdan daha da önemlidir. Nasıl beslendiğiniz, duygusal dışa tepkileriniz ve bulunduğunuz sosyal toplum içinde sanki çevrenizdeki insanlara tanıtan bir kimlik kartıdır Ay burcu. İlginçtir ki, pek çok tek tanrılı dinin kitabında, güneş ve ay tutulmalarıyla ilgili pek çok ayet mevcuttur. Musevilerin Tevrat'ı, Hıristiyanların İncil'i ve İslamiyet’in kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’de sırf ay ile ilgili pek çok bilgi vardır. Eski Hint dinlerinden brahmanizm'in vedalarında ve islamiyet'in kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'de sırf ay ve ayın etkileriile ilgili bilgiler mevcuttur. Kuran-ı Kerim'de Kamer suresi, Ay ile ilgili pek çok bilgi verir.

Pek çok ayet dünya üzerindeki büyük değişimlerden önce güneş ve ay tutulmalarının olacağını işaret eder. Sanki olacak olayları işaret eden göksel bir simgedir güneş ve ay tutulmaları. Evren, kozmos, büyük ve geometrik ritmler ile bir kalp atımı gibi yaşam sunmaktadır. Dinamiklerinde çok hassas matematiksel ilişkiler yer almaktadır. Bunlar bazen bir kesirlik basitlik ile bazen uzun denklemler ile ifade edilir. Siz doğa diyin, ben Tanrı diyeyim, bir başkası evren desin, evren içinde var olan çok önemli bir matematiksel denklem mevcuttur. İşte bu matematiksel kesinlik, bakmayı bilen gözlere, kutsal bir geometrik sistemi, ilahi bir matematiği gözlerimizin önüne serer ve bunu anlamamız için yalnızca yapmamız gereken şey, kafamıza kaldırıp gökyüzüne bakmaktır.

Saygılarımla,
Oğuzhan Ceyhan

http://www.astrologyanalyst.com

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...