Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl ulusal boyutta düzenlenen INET-TR konferansı, bu yıl 21-22-23 Aralık tarihlerinde ODTÜ’de düzenlenecek.

Türkiye İnternetinin bir resminin çekildiği, ana sorunlarının tartışıldığı, çözümler için ortak akıl arandığı, internetle ilgilenen herkese, uzmanına, öğrencisine, ev hanımına, emeklisine açık olan, işin teknik boyutunun yanında sosyal boyutlarının da tartışıldığı INET-TR konferansı tüm katılımlara açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek. Katılım için http://www.inet-tr.org.tr adresi üzerinden kayıt olmak yeterli.

Bu yıl ‘İnternet ve Demokrasi’, ‘İnternet yasakları’, “e-Çevre: Çevre için İnternet” konularının öne çıkarılacağı konferansta, “İnternet teknolojileri yoluyla Demokrasimizi nasıl geliştiririz, katılımı nasıl artırırız ve yolsuzlukları nasıl önleriz” konusunda Siyasal Partilerin ve uzmanların katılacağı panel ve katılımcıların görüşlerini açıklayacağı bir forum yapılacak. Bu amaçla, Siyasal Partilere interneti bu amaçla nasıl kullanmayı düşündükleri soruları iletilerek, partilerden gelecek cevaplar konferans ağında yayınlanacak.

Detaylı bilgi için http://www.inet-tr.org.tr adresi ziyaret edilebilir.