Irak ve Suriye tezkeresi Resmi Gazete'de

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin süresinin 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi Resmi Gazete'de yer aldı

Haberler - Anadolu Ajansı 02.10.2016 - 06:54

Irak ve Suriye tezkeresi Resmi Gazete'de

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin süresinin 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Başbakanlık tezkeresi Resmi Gazete'de şu başlıkla yer aldı:

"'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak için hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması ve bu kuvvetlerin hükümetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre gerekli düzenlemelerin yapılması için TBMM'nin 03.09.2015 tarihli ve 1098 sayılı kararıyla hükümete verilen bir yıllık izin süresinin Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca 02.10.2016 tarihinden itibaren 30.10.2017 tarihine kadar uzatılmasına dair karar."

Türkiye'nin güney kara sınırları çevresinde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının, Türkiye'nin güvenliği açısından taşıdığı risk ve tehditlerin, gerek nitelik ve gerekse nicelik bakımından arttığına işaret edilen kararda,Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne, milli birliğinin ve bütünlüğünün korunmasına büyük önem verdiği vurgulandı.

Buna karşılık Irak'ın kuzeyinde silahlı PKK terör unsurlarının varlığını sürdürmesinin Türkiye'nin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edilen kararda, Suriye'nin kuzeyindeki DAEŞ ve diğer terör örgütlerinin de Türkiye'ye yönelik silahlı eylemler ve bombalı intihar saldırıları gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Kararda, "Bu durum karşısında, Irak ve Suriye'den kaynaklanan ulusal güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin ulusal düzeyde tespit edilerek hayata geçirilmeye devam olunması elzemdir." ifadesi yer aldı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2170 (2014), 2178 (2014) ve 2249 (2015) sayılı kararlarına atıfta bulunulan kararda, söz konusu kararlarda Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edildiğine işaret edildi. Yine 2170 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında dabu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak DAEŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı BM üyesi tüm ülkelere, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararı ve uluslararası hukuk çerçevesinde, sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulduğu hatırlatılan kararda, Türkiye'nin DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla uluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesinin taşıdığı önem vurgulandı.

Kararda, bu değerlendirmeler ışığında 1098 sayılı TBMM kararı ile 02.10.2015'ten itibaren bir yıl uzatılan, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin süresinin 02.10.2016'dan itibaren 30.10.2017'ye kadar uzatılmasının Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulu'nun 01.10.2016 tarihli 1. birleşiminde kabul edildiği ifade edildi.

Sayfa Yükleniyor...