İstanbul Barosu: Yargıçlara gözdağı veriliyor

Barodan YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkındaki soruşturmaya ilşikin açıklamada, "Yargıç güvencesini ortadan kaldıran ve tüm yargıçlara gözdağı veren antidemokratik bir uygulama" denildi.

22.04.2009 - 21:24

İstanbul Barosu, Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkındaki soruşturmaların ''yargıç güvencesini ortadan kaldırdığını'' savundu.

Barodan yapılan açıklamada, ''hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını sağlamak, bu konuda tüm yargıç ve savcıları tek çatı altında toplayan meslek örgütlenmesini yaşama geçirmek için kurulan YARSAV'ın da siyası iktidarı rahatsız eden kurumların başında geldiği'' öne sürüldü.

Açıklamada, ''bugüne kadar muhalefet yapan yazarları, sendika başkanlarını, üniversite rektörlerini, yazılı ve görsel yayın organı sahiplerini, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği olmak üzere birçok demokratik kitle örgütünü sindirmek için 'cadı kazanına' dönüştürülen 'Ergenekon' soruşturmasına dahil etmeye çalışan siyasi iktidarın, bu kez de yargı bağımsızlığının güvencesi olan YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na karşı iki ayrı adli soruşturma ve ihraç istemiyle idari soruşturma başlattığı'' kaydedildi.

''Her muhalifin bir gerekçe uydurularak gözaltına alınması, 25 yargıcın gizli olarak dinlenilmesi, yoksul ve eğitime muhtaç kızların Atatürkçü düşünce ile yetişmesini ve okula gitmesini sağlama görevini üstlenen ÇYDD'nin tüm şubelerinin didik didik aranması ve yasal olmayan bir biçimde kasıtlı olarak burs alan öğrencilerle, burs verenlerin listelerinin polis tarafından götürülmesinin rejimin boyutlarını yavaş yavaş ortaya koyduğu'' ileri sürülen açıklamada, şöyle denildi:

''Bu anlamda günümüzde tek tip insan yaratma çabaları alabildiğine yoğunlaşmakta ve siyasi iktidar kendileri gibi düşünmeyenleri ötekileştirmektedir. Bu rejim bugün için 'polis devleti' olarak nitelense bile gidişat bizi ürkütmektedir. Bugüne kadar kendilerini liberal aydın olarak niteleyenler de artık tehlikenin farkına varmışlardır.

Siyasi iktidar bu antidemokratik sürece son vermelidir. İnsan haklarına saygılı, Anayasal temel hakları güvence altına alan bir demokratik ortama dönüş derhal başlatılmalıdır. Bunun en temel koşullarından biri ve başlıcası ise yargı bağımsızlığını sağlamak ve yargı bağımsızlığının olmazsa olmaz ilkesi yargıç güvencesini kurmak ve korumaktır. YARSAV Başkanı hakkındaki soruşturmaları yargıç güvencesini ortadan kaldıran ve tüm yargıçlara gözdağı veren antidemokratik bir uygulama olarak görmekteyiz.''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...