İsveç hükümeti daha sağlıklı bir kurt nüfusu oluşacağı gerekçesiyle, kontrollü ve sınırlı bir telefat kararı almıştı.

Fakat çevrecilerin mahkemeye yaptığı itiraz netice verdi ve konuyla ilgili kapsamlı bir hukuki inceleme yapılıp tamamlanıncaya kadar plan rafa kaldırıldı.

Hükümetin planı kapsamında öldürülmesi planlanan 16 kurttan 3'ü ilk bir kaç gün içinde öldürülmüştü, ama diğerlerinin hayatı şimdilik kurtulmuş oldu.

Yorumcular, mahkemenin kararı sonucu bu yıl kurt avının muhtemelen devam etmeyeceğini söylüyorlar.

Kurt avına "kurt nüfusunun kontrol altına alınması" gerekçesiyle izin verilmesi İsveç'de hararetli bir tartışma yarattı.

Çiftçiler ve avcılar, kurtların sayısının artmasının geyik gibi başka av hayvanlarının azalmasına sebep olduğunu, ayrıca kurtların koyunları hedefleyerek zarara yol açtığını söyleyerek avdan yana tavır alıyorlar.

Ama çevreciler doğal eko-sistemin bir parçası olan vahşi hayvanların sayısına müdahele edilmemesi gerektiğini bunun doğanın dengelerinin bir parçası olduğunu söylüyorlar.

Çevreciler, her yıl ülkedeki 800 bin civarındaki koyundan sadece 300'ünün kurtlar tarafından kapıldığını ve koyunlarını kaybeden çiftçilere tazminat ödendiğini de kaydediyorlar.

Avrupa Birliği de İsveç'in kurt telefatı kararını Avrupa yasalarının ihlali sayarak protesto etmişti.

İsveç'de 270'den fazla kurt yaşadığı tahmin ediliyor.

1960'lı yıllarda av yasağı konmadan önce kurtlar o kadar çok avlanmıştı ki yokolmanın eşiğine gelmişlerdi.

Av yasağı öncesinde kurt avlayanlar ödüllendiriliyordu.

Av yasağı 2010 yılına kadar sürdü, o yıldan sonra kontrollü avlanma uygulaması geri getirildi.

İsveç'in çevre koruma kurumu bir başka av gerekçesi olarak, aynı aile içinde üreyen kurtların azaltılmasının gen zenginliğini artıracağını öne sürmüş ama çevreciler bu teze de karşı çıkmıştı.