'İzmir'in dindarlığı' Meclis gündeminde

CHP, Türkiye genelinde dindarlık üzerine yapılan araştırmalar ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in açıklamaları ile ilgili Meclis Araştırması açılması talep etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.04.2013 - 11:19

'İzmir'in dindarlığı' Meclis gündeminde

CHP, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İzmir başta olmak üzere genelinde dindarlık araştırmalarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve arkadaşları tarafından hazırlanan Meclis araştırma önergesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Araştırma önergesinin gerekçesinde, Anayasa'nın, ''Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir'' ve ''Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz'' hükümleri hatırlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 2012 yılının son aylarından itibaren dindarlık anketlerine başladığı belirtilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

''Anayasa başta olmak üzere tüm yasal düzenlemelere karşın, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, daha önce yaptığı bir açıklamada, 'İzmir'in farklı bir dindarlığı var', 'Bu dindarlığın irfan geleneğine ihtiyacı var', 'İzmir'in dini ve manevi hayatını yeniden ayağa kaldıracak, ehil bir müftü atadık' şeklinde ifadeler kullanarak, İzmir'in dindarlığında bir eksiklik ima etmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı, tüm bu yasal düzenlemelerin, görev ve yetkilerinin, Anayasa'da ifadesini bulan kişi hak ve hürriyetlerinin üzerine çıkarak toplumun dindarlığını sorgulayan bir açılım içinde hareket tarzı geliştirmektedir.

Son olarak Başkanlığın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yolu ile düzenlediği ankette, dindarlığın yanı sıra aday seçmen ilişkisindeki dini temelleri sorgulayan sorular ortaya çıkmıştır.

Düzenlen bu anket, Türkiye İstatistik Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca cevaplanması zorunlu olan, cevaplanmadığı takdirde 500 lira para cezası öngören bir ankettir.

Diyanet İşleri Başkanlığı para cezası tehdidi ile kişilerin inançlarını sorgulayan bir anket düzenlenmiştir. Bu tür araştırmalar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasallaşmasının en büyük göstergesi olmuştur.''

Gerekçede, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde dindarlık üzerine yaptığı araştırmalar ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in açıklamaları ile ilgili Meclis Araştırması açılması talep edildi.

Sayfa Yükleniyor...