Eğitim-Sen Aydın Şubesi önünde toplanan KESK üyelerinden oluşan bir grup, ''Söz verdik sözümüzde duruyoruz. 26 Mayıs'ta grevdeyiz'' yazılı bir pankart açarak, çeşitli sloganlar attı.

Daha sonra grup, Ankara Gençlik Caddesi ve İstasyon Meydanı'ndan Sulu Park önüne kadar süren bir yürüyüş yaptı.

KESK Dönem Sözcüsü Eyüp Cürün, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'deki emekçilerin yarısının kayıt dışı, kuralsız, güvencesiz bir şekilde çalıştığını ifade ederek, esnek çalışma biçimlerinin kural haline getirildiğini belirtti.

Kamu Emekçileri Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası'na (BES) üye kamu çalışanları da İstanbul Halitaağa Caddesi üzerindeki Kadıköy Vergi Dairesi önünde toplandı.

BES üyeleri, üzerinde ''Eşit işe eşit ücret için eylemdeyiz'' yazılı pankart açarak, çeşitli sloganlar attı.

BES 3 No'lu Şube Başkanı Ahmet Acar, burada yaptığı açıklamada, ''Sağlıkta muayene ücreti, ilaç katkı ve katılım payı uygulamalarına son verilmesi, 4/B ve 4/C statüsündeki kamu emekçilerinin kadroya alınması, yoksulluk ücretinin altında bulunan ücretlerinin insanca yaşam ücreti düzeyine çıkartılması, eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi, toplu sözleşme ve grev hakkına sahip çıkmak için, işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa ve şiddete dur demek için bugün iş bırakma eylemi yapıyoruz'' dedi.

Türk-İş, KESK, DİSK ve Memur-Sen konfederasyonlarının aldığı iş bırakma kararı doğrultusunda bir grup işçi ve memur, Kızılay Ziya Gökalp Caddesinde toplandı.