Kanadoğlu'nun AK Parti davası düşecek mi?

Siyasi Partiler Yasası'nın 104. maddesi iptal edilirse Kanadoğlu'nun 2002'de açtığı kapatma davası düşebilir.

Haberler - NTV Haber 08.06.2009 - 14:14

Kanadoğlu'nun AK Parti davası düşecek mi?

Anayasa Mahkemesi, 11 Haziran Perşembe günü siyasi partiler yasasının 104. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci tümcesinin anayasaya aykırılık iddiasıyla iptalini görüşecek.

Bu madde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği ihtar kararlarını yerine getirmeyen siyasi partilere uygulanacak yaptırımları düzenliyor.

Söz konusu madde, daha önce ihtar kararlarına uymayan siyasi partiler hakkında başsavcılığın kapatma davası açmasını emrediyordu. Ancak madde üzerinde 2003 yılında yapılan değişiklikle ihtarı yerine getirmeyen siyasi partiler hakkında kapatma davası açılması hükmü kaldırıldı, yerine hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılması hükmü getirildi.

Yüksek mahkeme, şimdi ihtar kararına uymama durumunda hazine yardımı kesilmesi hükmünün anayasaya aykırılık iddiasını ele alacak. Mahkeme, bunun için iptal yönünde bir başvuru olmadan kendiliğinden harekete geçti.

Anayasa Mahkemesi, perşembe günkü oturumda bu maddenin iptali yönünde bir karar verirse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihtar yetkisi tırpanlanmış olacak. Siyasi partilere, başsavcılığın ihtarlarını yerine getirmedikleri için hazine yardımını kesme yaptırımı uygulanamayacak.

İptal yönündeki bir kararın Adalet ve Kalkınma Partisi açısından da önemli bir sonucu olacak.

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 2002 yılında aldığı hapis cezası nedeniyle milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan da olamayacağını belirterek partiye ihtar verilmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi de bunu uygun bulmuştu. Kanadoğlu, AK Parti ihtarı yerine getirmeyince kapatma davası açmıştı.

Yüksek mahkemenin perşembe günü vereceği iptal kararıyla yedi yıldır görüşülmeyen bu kapatma davası da düşmüş olacak.

Sayfa Yükleniyor...