Kanadoğlu'nun AKP davası düştü

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı'nın ihtarına uymayan partilerin, hazine yardımından mahrum bırakılmasına ilişkin düzenlemeyi kısmen iptal etti.

Haberler - NTV Haber 11.06.2009 - 19:42

Kanadoğlu'nun AKP davası düştü

Anayasa Mahkemesi'nden beklenen karar çıktı.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihtarına rağmen, ihtarın gerekliliklerini yerine getirmeyen siyasi partilere para cezasını öngören düzenlemeyi iptal etti.

Bu kararla birlikte, Başsavcılğın ihtar yetkisinin cezai müeyyidesi ortadan kalktı. Yüksek Mahkeme kararı, 2'ye karşı 9 üyenin oyuyla aldı.

Böylece, siyasi partilerin Anayasa'ya ya da yasalara uymaması halinde ne gibi yaptırımlar uygulanacağı konusunda da yasal bir boşluk oluştu.

KANADOĞLU'NUN AKP DAVASI
İptal edilen düzenlemeyle ilgili 2002 yılında AKP, CHP ve TKP hakkında açılan davalar var.

Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Siirt'te yaptığı konuşma nedeniye 10 ay hapis cezasına çarptırılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'den ihracını istemişti.

Partinin, Erdoğan'ın üyeliğini düşürmemesi üzerine de Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve AKP'nin hazine yardımından kısmen ya da tamamen mahrum bırakılmasını istemişti.

Yüksek Mahkeme'nin son kararı ile bu dava da ortadan kalkmış oldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki müeyyide yetkisi bulunuyor. Kapatma davası açmak ve ihtar yetkisi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile, ihtar yetkisinin cezai müeyyidesi ortadan kalkmış oldu.

İPTAL EDİLEN DÜZENLEME
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesinin 4778 sayılı Yasa'nın 12. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrası ikinci tümcesi şöyleydi: ''... Bu yazının tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı o siyasi partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne resen dava açabilir.''

Sayfa Yükleniyor...