Kara Harp Okulu basına kapılarını açtı

Geleceğin komutanlarını yetiştiren Kara Harp Okulu kapılarını kameralara açtı.

Anadolu Ajansı 16.04.2010 - 18:18

Kara Harp Okulu basına kapılarını açtı

Tümgeneral Hüsnüoğlu, Genelkurmay Başkanlığı’nın Kara Harp Okulu’na düzenlediği basın turunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Kara Harp Okulu tarafından bazı ülkelere karşılıklı öğrenci gezileri düzenlendiğini belirterek, Yunanistan'ın da bu ülkeler arasında olup olmadığını sorması üzerine Tümgeneral Hüsnüoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 44 ülke ile askeri eğitim işbirliği konusunda girişim başlattığını, bu 44 ülke içerisinde hangi ülkelerin olduğunu bilmediğini ifade etti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik girişimlere işaret eden Tümgeneral Hüsnüoğlu, ancak bu konuda kendisini cevap makamı olarak görmediğini söyledi. Kara Harp Okulunda kaç öğrencinin bulunduğunun sorulması üzerine Tümgeneral Hüsnüoğlu, okulda 2 bin 700 Harbiyeli öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.

Okulun aynı zamanda sözleşmeli subay adaylarının eğitimlerinin belli bir bölümünü de üstlendiğini belirten Tümgeneral Hüsnüoğlu, şu anda da sözleşmeli subay adaylarının İzmir Menteş'te temel askeri eğitim aldığını ve Haziran içinde okula gelerek dershane ortamında eğitim alacaklarını kaydetti.

Sözleşmeli subay adaylarının sayısının 400 civarında olduğunu ifade eden Tümgeneral Hüsnüoğlu, okulda 104 misafir askeri personel bulunduğunu, bunlar arasındaki tek kız öğrencinin KKTC'den olduğunu söyledi.

Kara Harp Okulu’nda Harbiyeli 89 kız öğrencinin eğitim gördüğünü bildiren Tümgeneral Hüsnüoğlu, ''Bu öğrencilerimiz, iftiharla ifade etmek gerekirse çok başarılıdır'' dedi.

Bir gazetecinin Kara Harp Okulunda bazı öğrencilerin uzaklaştırıldığı yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Tümgeneral Hüsnüoğlu, Kara Harp Okulundan öğrencilerin uzaklaştırılmasının ve öğrenci olmak koşullarını kaybetme hususunun 2000 yılında yayınlanmış olan 4566 sayılı Kanun'un 38. maddesinde belirtilen hususlar ve 2001 tarihli yönetmeliğin 44. maddesinde yer alan, giriş koşullarını açıklayan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmekte olduğunu kaydetti.

SEÇMELİ DERS OLARAK ERMENİCE DE VAR
Tümgeneral Hüsnüoğlu, ''Kanunda ve yönetmelikte belirlenen hükümler dışında Harbiyelilerle ilgili olarak herhangi bir şekilde farklı yöntemler takip edilmek suretiyle okuldan uzaklaştırma yöntemi izlenmemektedir. Dolayısıyla okuldan ayrılan öğrencilerimiz kanun ve yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde askeri öğrenci olma koşullarını kaybetmelerinden ötürü okuldan ilişikleri kesilmektedir. Bunun dışında idarenin herhangi bir tasarrufu mümkün değildir'' diye konuştu. Kara Harp Okulunda seçmeli ders olarak Ermenice'nin ne zamandan itibaren okutulmaya başlandığı, okutmanın Ermeni olup olmadığı ve kaç öğrencinin Ermenice öğrendiğinin sorulması üzerine Tümgeneral Hüsnüoğlu, ikinci dilde eğitim verilirken ilk önce öğrencinin İngilizce'yi belirli bir düzeyde bilmesi zorunluluğunun gözetildiğine dikkati çekti.

Okulda yabancı bir okutman bulunmadığını, üniversitelerde Ermenice üzerine eğitim almış öğretim üyeleri tarafından ders verildiğini ifade eden Tümgeneral Hüsnüoğlu, Ermenice eğitimine 2000 yılında başlandığını söyledi.

Şu ana kadar 120 öğrencinin Ermenice eğitimi aldığını, halen dört öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Tümgeneral Hüsnüoğlu, okulda komşu ülkeler ve dünyada yaygın olan bazı dillerde toplam 12 ayrı dilin öğretildiğini bildirdi.

Kara Harp Okulu'nda bazı kitapların okunmasının yasaklandığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, Tümgeneral Hüsnüoğlu, haberin gerçekleri yansıtmadığını, böyle bir şeyin bu zamana kadar Kara Harp Okulu’nda söz konusu olmadığını kaydetti.

FİZİKEN VE BEDENEN DE GÜÇLÜ BİR BÜNYEYE SAHİP OLMALILAR
Geçtiğimiz yıllarda Kara Harp Okulu’nun sivil kaynaktan öğrenci temini sırasında, İzmir Menteş'teki kampta verilen eğitimde bazı öğrenci adaylarının kamptaki koşullar nedeniyle ayrıldıkları yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Tümgeneral Hüsnüoğlu, Kara Harp Okulu’nda, İç Hizmet Kanunu ve yönetmelikte belirtilmiş olan, bir subayda bulunması gereken nitelikleri kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. Öğrencilere akademik eğitim verdiklerini ve öğrencileri geleceğin komutanları ve liderleri olarak yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Tümgeneral Hüsnüoğlu, ''Öğrencilerin geleceğin komutan ve liderleri olabilmeleri için fiziken ve bedenen de çok güçlü bir bünyeye sahip olmaları gerekir'' dedi.

Kara Harp Okulu'ndaki savaş beden eğitimi programına okulun Ankara'ya geldiği 1936 yılından itibaren çok büyük önem verildiğini dile getiren Tümgeneral Hüsnüoğlu, askeri liseden gelen öğrencilerin 14 yaşından itibaren savaş beden eğitimi konusunda çok iyi eğitim aldıklarını, lise sonunda Kara Harp Okuluna geldiklerinde de çok fazla zorlanmadıklarını kaydetti.

Sivil öğrencilerin de doğal olarak okula geldiklerinde savaş beden eğitimi konusunda diğer askeri lise öğrencilerinin standartlarına ulaşmak için daha fazla efor sarf etmek durumunda olduklarını belirten Tümgeneral Hüsnüoğlu, ''Ancak, aradaki bu boşluğu makul bir zaman dilimi içerisinde öğretmenlerimizin de azami gayreti ve özverisiyle kapatmaktadırlar'' dedi.

Okulda bu konuyla ilgili bir sorunla karşılaşmadıklarını, okula gelen Harbiyelilerin tamamına yakınının arzu edilen standartlara ulaştığını söyleyen Tümgeneral Hüsnüoğlu, kamptan öğrencilerin savaş beden eğitimi nedeniyle ayrılmaları konusunun gündemlerine gelmediğini ve gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Okulda liderlik eğitiminin nasıl verildiği ve eğitimin sonuçlarının nasıl test edildiğinin sorulması üzerine Tümgeneral Hüsnüoğlu, okula öğrenci kabul ederken liderlik özelliklerinin olup olmadığı konusunda sınav yapmadıklarını belirtti.

Bazı aday öğrencilerin doğuştan liderlik özellikleri olabileceğini ancak bunun, doğuştan liderlik özelliği olmayanın ileride iyi bir komutan olmayacağı anlamına gelmediğini dile getiren Tümgeneral Hüsnüoğlu, liderlik özelliklerinin geliştirilebileceğini söyledi.

Öğrencilere dört yıllık süre içerisinde dershane ortamında üç ayrı liderlik dersi verdiklerini ifade eden Tümgeneral Hüsnüoğlu, okulda haftada yarım gün tatbiki eğitim verildiğini belirtti. Tümgeneral Hüsnüoğlu, öğrencilerin son sınıfta almış aldıkları görevlerin tamamen liderlik üzerine olduğunu sözlerine ekledi.Kara Harp Okulunda akademik, askeri, beden eğitim ve spor ile liderlik alanlarında dört programda eğitim yapıldığını belirten Tuğgeneral Habiboğlu, akademik yılın 18'er haftalık iki yarı yıl şeklinde gerçekleştiğini bildirdi.

Ders saatlerinin günde yedi saat olduğunu ifade eden Tuğgeneral Habiboğlu, İzmir Menteş'teki kampta da 10 hafta tatbiki eğitim verildiğini kaydetti.

Akademik program çerçevesinde bütün öğrencilere sistem mühendisliği lisans diploması verildiğini anlatan Tuğgeneral Habiboğlu, öğrencilerin 4. sınıftan itibaren askeri meslek sınıflarının belirlendiğini söyledi.

Mezun olan subayların Kara Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kurumlarında değişik görevlerde bulunacaklarına dikkati çeken Tuğgeneral Habiboğlu, sistem mühendisliği programı ile mezun subaylara, bir alanda uzmanlaşma yerine, farklı uzmanlık alanlardaki bilgileri bütünleştirme ve disiplinlerarası bir bakış açısı edinme yeteneğini kazandırmanın amaçlandığını kaydetti. Harbiyelilerin eğitiminde yabancı dil eğitiminin de önemli yer tuttuğunu anlatan Tuğgeneral Habiboğlu, Harbiyelilere dört yıl boyunca İngilizce eğitimi verildiğini söyledi.

Harbiyelilerin 3. sınıftan itibaren 12 yabancı dilden birinde ikinci dil eğitimi de alabildiğini belirten Tuğgeneral Habiboğlu, okulda verilen derslerden 23'ünün de tamamen veya kısmen bilgisayar destekli olarak gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kara Harp Okulunda tatbiki askeri eğitim programı da verildiğini ifade eden Tuğgeneral Habiboğlu, eğitimin; intibak, yıl içi, yıl sonu ve kıta staj eğitimi şeklinde dört ana bölümde gerçekleştiğini kaydetti.

Harbiyelilerin liderlik yeteneklerini geliştirmek için kapsamlı ve sistemli bir liderlik programı da uygulandığını belirten Tuğgeneral Habiboğlu, liderlik programına öğrencilerin aktif olarak katılabilecekleri bir ortam yaratmak amacıyla Harbiyelilerin öğrenimleri süresince ast üst statüsünde bir arada olacakları karma tabur sistemi uygulandığını bildirdi.

Tuğgeneral Habiboğlu, bu sistem içerisinde Harbiyelilerin sınıflarına göre farklı rolleri, görevleri ve sorumluluklarının belirlendiğini kaydetti.

Beden eğitimi ve spor programı ile de Harbiyelilerin bedeni kabiliyetlerinin en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Tuğgeneral Habiboğlu, böylece Harbiyelilere özgüven ve kişisel savunma becerilerinin yanı sıra ileride komuta edecekleri kıtaların spor faaliyetlerini yönlendirme yeteneği kazandırmanın amaçlandığını söyledi.

Harbiyelilerin Ankara'da, bir hafta içinde yedi saat zorunlu spor yaptığını dile getiren Tuğgeneral Habiboğlu, İzmir Menteş'te de Harbiyelilerin haftada altı saat zorunlu spor yaptıklarını bildirdi. Kara Harp Okulunda 20 branşta olimpik spor takım çalışmaları gerçekleştirildiğini de anlatan Tuğgeneral Habiboğlu, 2009-2010 eğitim öğretim yılında yaklaşık 450 Harbiyelinin olimpik spor takımlarında yer aldığını kaydetti.

Yıl içi ve yıl sonu tatbiki eğitim çerçevesinde Harbiyelilere binicilik başlangıç eğitimi verildiğini belirten Tuğgeneral Habiboğlu, geçen yıl 285 Harbiyelinin at binme eğitimi aldığını söyledi.

Okul bünyesinde yer alan Savunma Bilimleri Enstitüsünün yüksek lisans ve doktora eğitimi verdiğini ve bilimsel çalışmalar yaptığını anlatan Tuğgeneral Habiboğlu, halihazırda 121'i sivil toplam 229 müdavimin yüksek lisans ve doktora programlarına devam ettiğini bildirdi.

Kara Harp Okulunda dört ayrı derginin çıkarıldığını, okulda ayrıca kapalı devre bir televizyon sistemi de bulunduğunu kaydeden Tuğgeneral Habiboğlu, okulda çeşitli sosyal etkinliklerin yapıldığını, dans ve halk oyunları kurslarının verildiğini ifade etti.

Habiboğlu, ''Kara Harp Okulu, üstün bir disiplin anlayışı içerisinde ve vazifesini başarma azim ve kararlılığında çalışmalarına devam etmektedir'' dedi.

Kara Harp Okulu tanıtma filminin de izlendiği brifingin ardından basın mensupları amfilerde Sosyoloji ve İdare Hukuku dersleri ile Muhabere Modelleme ve Simülasyon Dershanesindeki dersleri izledi. Basın mensupları, Elektronik, Sayısal Dershanesinde Mikro-İşlemciler dersi ile Lisan Dershanesinde İngilizce dersini takip ederek öğrencilerle görüşme imkanı buldu.

Kara Harp Okulundaki spor etkinlikleri kapsamında yüzmeye de büyük önem veriliyor. Okulda bulunan yüzme havuzunda öğrencilere yüzme öğretiliyor. Özellikle savaş yüzme stili olarak bilinen kurbağalama stili öğrencilerin mutlaka öğrenmesi gereken bir yüzme şekli.

Yüzme eğitmeni subaylar, yüzme bilmeyen bir öğrencinin Kara Harp Okulundan mezun olamayacağını belirtiyor.

Basın mensupları daha sonra engelli koşu parkuru ve havalı tabanca atış eğitimini izledi. Harbiyelilerin pentatlonda ve havalı atışlarda yurt içinde ve yurt dışında pek çok dereceye imza attığı belirtildi.

Basın mensupları daha sonra Atatürk ve Harbiyeli Anıtı'nı gezdi.

Anıt, 24 metre yükseklikte ve 6 metre genişlikte olup üzerinde 550 rölyef ve figür barındırıyor. Geçmişi ve güçlülüğü simgeleyen 3 metre yükseklikteki büyük bir çınar ağacının kökü üzerinden başlayan anıtın en önünde ve 4 metre yüksekliğinde mareşal üniformasıyla Atatürk heykeli, bir adım arkasında çeşitli rütbelerde subaylar grubu ve arkasında gittikçe çoğalan genç Harbiye öğrencileri yer alıyor.

Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümü nedeniyle Kara Harp Okulu'nun ön cephesinde yaptırılan anıt, okulun her tarafından rahatlıkla görülebiliyor.

Anıtın ön kısmındaki yolda ise sağlı ve sollu olarak Kurtuluş Savaşı'nda yer almış komutanların büstleri, anıtın arka kısmında da şehit olmuş Harbiyelilerin isimleri bulunuyor.

Basın mensupları basın turunun son kısmında ise Sakarya Taburu binasında koğuşları, gazinoları, yemekhane ve kondisyon salonunu gezdi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...