Karaburun habitatı

Karaburun Yarımadası’nda 21 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 1.106 adet flora ve fauna taksonu kayı altına alındı.

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 14:28

Karaburun habitatı

, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen İzmir-Karaburun yarımadasındaki kıyı bölgelerde insan ve doğa dengesinin sürdürülebilir olması, doğal, kültürel, tarihi, eğitsel ve estetik değerlerin koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen ‘Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi’nde sona yaklaşıldı.

Eylül 2020’de başlayan proje kapsamında Mordoğan mevkiinde bulunan Küçük-Büyük Ayıbalığı Koyu’ndaki mağaralar, Karaburun merkezinde yer alan Büyük-Küçük Ada, Kalecik Mevkii, Bozköy Barajı, Badembükü, Tuzla Koyu ve İris Gölü bölgelerinde bölgede “biyoçeşitlilik” araştırmaları yapılıyor. Karaburun Yarımadası özellikle yarasalar, küçükbaş hayvanlar, yaban domuzu, sürüngenler ve kuş türleri için yaşam alanı sunuyor.

KAYIT ALTINA ALINDI

Proje kapsamında 21 aydır arazide yürütülen çalışmalar sonucunda teşhisi tamamlanarak kayıt altına alınan toplam 1.106 adet flora ve fauna taksonu bulunuyor. Bunlardan 142’si, ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşıyor.

Önemli kuş alanı olarak tanımlanan Karaburun Yarımadası’nda 258 adet kuş türü belirlenmiş, bunlardan 17’si ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşırken 14’ü de Karaburun’a özel olarak kayda geçilmiş. Ildır Körfezi ÖÇKB iç sularında altı balık taksonu yeni kayıt olarak tespit edilmiş. Bölgede yine omurgasız hayvanlar kategorisinde 46 taksonun 34’ü ÖÇKB için yeni kayıt olarak saptanmış. İncelemelerde bu omurgasız hayvan türlerinden üçünün endemik tür olduğu kayda geçirilmiş.

Diğer taraftan bölgede 18 adet farklı habitat tipi tespit edilmiş. Proje alanında gerçekleştirilen arazi çalışmalarından elde edilen verilere göre alanda; iki adet tohumsuz bitki, 489 adet tohumlu bitki keşfedilmiş. Arazi çalışmalarında 21 adet memeli türüne rastlanmış.

Sayfa Yükleniyor...