Karadeniz'i kurtarmak için

Uluslararası Karadeniz Etkinlik Günü, 30-31 Ekim 2009 tarihlerinde Çevre ve Orman Bakanlığı ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu ortaklığında düzenlenen etkinliklerle Samsun’da kutlanacak.

Haberler 28.10.2009 - 10:00

Karadeniz'i kurtarmak için

Etkinlikler kapsamında Karadeniz’in karşı karşıya olduğu çevresel tehditler, bu tehditlerle mücadele için çeşitli alanlarda yapılan çalışmalar ve Karadeniz’in şu anki durumunun tartışılacağı ve iki gün sürecek bir çalıştay düzenlenecek.

Çevre ve Orman Bakanlığı ve Karadeniz Komisyonu’nun Samsun’da birlikte düzenlediği çalıştaya Gürcistan, Rusya Federasyonu ve komisyonerlerinin yanında, diğer Çevre ve Orman Bakanlığı mensupları, çeşitli uluslararası kuruluşlardan, kamu kuruluşlarından, belediyelerden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Karadeniz ekosistemini korumak için gösterdikleri çaba ve verdikleri destekten dolayı Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna’dan seçilen 6 kişiye “Karadeniz Ödülleri” takdim edilecek. Karadeniz Komisyonu tarafından verilen ve bu sene üçüncüsü verilecek olan ödül, Karadeniz ekosistemini iyileştirmek ve Karadeniz’i eski sağlıklı haline döndürmek kapsamında yapılan çalışmalara destek verme, bu çalışmalarda emeği geçenleri yüreklendirme ve özellikle bireysel çabaların ne kadar önemli olduğunu vurgulama amacını taşıyor. Bu yıl ödüle layık görülen kişiler Bulgaristan’dan Kara Kaynaklı Kirleticiler Protokolünün yenilenmesine yaptığı katkılardan dolayı Stela Todorova Barova, Gürcistan’dan Çevre ve Doğal Kaynaklar Müdürlüğü’ndeki çalışmalarından dolayı Nodar Koncelidze, Romanya’dan 50 yılı aşkın bir süredir deniz bilimleri alanında devam ettirdiği çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Marian-Traian Gomoiu, Rusya’dan 2002 yılından beri Karadeniz Komisyonu’na vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Natalia Tretiakova, Türkiye’den Karadeniz üzerine uzun yıllardır özveriyle yürüttüğü bilimsel çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Halil Ibrahim Sur ve Ukrayna’dan tüm ömrünü Karadeniz’e adamış 80 yaşındaki önde gelen bilim adamı Prof. Dr. Yuvenalyi Petrovich Zaitsev.  

Karadeniz’i çevreleyen Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna, 21 Nisan 1992 tarihinde Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Bükreş Sözleşmesi)’ni ve 31 Ekim 1996 tarihinde de Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı imzalayarak Karadeniz’in korunması için ortak hareket etme kararı aldı. Her ne kadar 17 Nisan 2009 tarihinde bu Eylem Planı 6 ülkenin bakanları tarafından Sofya’da imzalanarak revize edilmişse de, 1996 yılından beri her sene 31 Ekim günü Karadeniz ülkeleri tarafından “Uluslararası Karadeniz Etkinlik Günü” olarak kutlanıyor. Uluslararası Karadeniz Etkinlik Günü, Karadeniz’in korunması için bölgesel işbirliğinin gereğine kamuoyunun dikkatini çekmek üzere tasarlanmış olan ve altı kıyı ülkesinde eşzamanlı olarak kutlanan bölgesel bir etkinlik. 

Karadeniz Komisyonu, deniz çevresinde kirliliğin azaltılması ve korumanın artırılması için gerekli bölgesel çalışmalar ve işbirliği için gereken yasal çerçeveyi sağlayan Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin uygulanmasından sorumlu hükümetlerarası bir kuruluştur. Bu sözleşmenin tarafları olan ve Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna’dan oluşan Karadeniz ülkeleri, Karadeniz Komisyonu’nda temsil edilmektedir. Komisyonun Daimi Sekreteryası İstanbul’da bulunan Dolmabahçe Sarayı kompleksi içinde yer almaktadır.

Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekreteryası İcra Müdürü Prof. Dr. Ahmet E. Kıdeyş konuyla ilgili olarak “Uluslararası Karadeniz Etkinlik Günü Karadeniz’in korunması yönünde bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çekmesi bakımından önemli bir gün. Karadeniz dünyanın en önemli ve ilginç ekosistemlerinden biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda etrafındaki altı farklı ülkede yaşayan milyonlarca insan için çok büyük bir ekonomik kaynaktır. Bu ortak mirasın korunmasında Karadeniz’in etrafındaki ülkelerin sorunlara ortak çözümler sağlaması son derece önemlidir. Karadeniz Komisyonuna üye ülkeler bu konudaki somut çabalarını arttırmışlardır” dedi.

Aynı zamanda Türkiye’nin Karadeniz Komisyonu üyesi olan Çevre ve Orman Bakanlığı Müstaşarı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Türkiye’nin, Karadeniz Komisyonu Daimi Sekreteryasına ev  sahipliği yapmasının yanında, her zaman Karadeniz’i korumaya yönelik ortak politikaların ve eylemlerin geliştirilmesinde aktif bir rol almış olduğunu belirtti.  Sayın Sarıkaya “Çevre ve Orman Bakanlığı ile Karadeniz Komisyonu’nun Samsun’da birlikte düzenlediği bu organizasyon bölgedeki paydaşlar arasında işbirliğini arttırmaya yöneliktir” dedi.

Sayfa Yükleniyor...