Kentsel dönüşümde belediyelerle işbirliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm projelerinde belediyelerle hareket edecek.

16.05.2012 - 17:48

Kentsel dönüşümde belediyelerle işbirliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM'de görüşülmesine devam edilen 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun Tasarısı' ile belediyelere her türlü ödenek aktarımı, teknik ve mali destek sağlanacak.

Yasayla, mahalli idareler, Bakanlık öncülüğünde dönüşümde söz sahibi olacak. Olası depremde can ve mal kaybına yol açacağı kesin olan riskli alanlar ve yeni rezerv alanların belirlenmesinde mahalli idarelerin görüşleri alınacak.

Mahalli idareler, dönüşüm yapılacak alanların belirlenmesinde de Bakanlığa görüşlerini bildirecek. Riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında, Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan kamu idareleri mülkiyetinde veya tahsisli olanlar, Bakanlıkça belediyelere devredilebilecek.

Meclis'te görüşülen tasarıyla, yeni kentsel dönüşümün oluşumu aşamasında anlaşma sağlanamayan maliklerin payları, Bakanlıkça rayiç bedelleri üzerinden satın alınarak tapuda Hazine adına resen tescil edilecek. Bu durumda, paydaşların kararıyla yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere mahalli idareye devredilebilecek.

Ayrıca dönüştürmeye tabi tutulan taşınmazların üzerindeki eski yapılar da dahil olmak üzere muhdesatıyla birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşümle ortaya çıkacak taşınmazların değerlemeleri, mahalli idarelerce yapılabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, şehircilik anlamında yeni kentsel tasarımların oluşturulmasında gerekli cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemlerini mahalli idarelerin resen yapabileceğini veya yaptırabileceğini belirtti.

Kentsel dönüşümde belediyelerle omuz omuza çalışacaklarını ifade eden Bayraktar, Bakanlık koordinasyonunda belediyelere idari yetkiler verilerek tüm iş ve işlemlerin yürütüleceğini açıkladı.

Belediyelere her türlü ödenek aktarımı, teknik ve mali desteğin sağlanacağına işaret eden Bayraktar, bu işe hiçbir siyasi ayrım gözetmeden en hazır mahalli idareden başlayacaklarını kaydetti.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...