Kepler Kolej'de Astroloji Eğitimi

Online eğitime yönelen Kepler Kolej’in, kayıtları 2 Nisan’da, öğretimleri 12 Nisan’da başlayacak...

28.03.2010 - 15:20

Kepler Kolej'de Astroloji Eğitimi

Online eğitime yönelen Kepler Kolej’in, kayıtları 2 Nisan’da, öğretimleri 12 Nisan’da başlayacak olan bahar döneminde açılacak dersleri açıklandı. Bu derslere, BA ve AA öğrencilerinin yanında dışarıdan katılmak da mümkün.

İletişim kapasitesini artırmaya yönelik “Yazı Becerileri” dersinin yanı sıra, aşağıdaki dersler de verilecek:

MS 800’lerde Hindistan’da Kozmolojik Metotların Gelişimi: Hindistan’daki kozmolojik sistemlerin dini kökenleri ve metodolojileri üzerine olan derste, Vedik Astroloji’nin gelişimi, uygulaması ve Jyotisha’nın gelişimine katkıda bulunan mitolojik etkiler ele alınacak.

Sistem Düşünüşü: Sistem düşünüşü, etkileşimleri farklı parçalar yerine bir sistemin bütünlüğü içerisinde ele alma tekniği olarak doğdu. Sistem düşünüşünün teoretik ve sibernetik tarihçesinin ele alınacağı derste, bunların gerçek yaşamda kuruluşlarda nasıl uygulandığı ve bu yaklaşımın diğerlerinden ne şekilde ayrıldığı incelenecek.

Batı Felsefesi’ne Giriş: Antik Yunan’dan başlayarak Roma devrine ve sonrasına uzanan bir zaman çizgisi üzerinde temel felsefi soru ve kavramlar ele alınacak.

Eski Ahit Astrolojisi: İncil’de yer alan Astrolojik ifadelerden yola çıkan ders, aşağıdaki noktaları da incelemeyi amaçlayacak:

Babil Astrolojisi hangi ölçüye kadar Yahudiler tarafından benimsenmiş ve Eski Ahit’te dile getirilmişti? İlk zamanlardan Kudüs tapınağının ikinci defa yıkılmasına kadar geçen süre içerisinde Yahudi kozmolojisinin gelişiminde nasıl değişiklikler meydana gelmişti? Yahudi kültürü ve Eski Ahit içerisinde ne tip Astroloji etkileri vardır? Yahudiler kozmolojik fikirleriyle bağlantılı olarak Helenistik komşularından ne kadar etkilenmişlerdi? Eski Ahit’te yıldız ve takımyıldızlara yapılan göndermeler sadece zaman belirtmeye yönelik takvimsel referanslar mıdır yoksa daha fazlası mı? Sonraki dönemdeki Hrıstiyanlar bu göndermeleri nasıl yorumlamışlardır?

Emlak Döngüleri: Uygulamaya yönelik olacak bu derste, emlak döngüleri ve bu döngüleri anlayabilmek için gerekli olan muhasebe ilkeleri ele alınacak.

Ay Doktrinlerinin Bakış Açıları: Bu derste, doğum anı yorumlanırken, Ay’a atfedilen özellikleri tanımlamış olan doktrinler ele alınacak. Hem antik hem de modern bakış açılarına yer verilecek olmanın yanında, Astrolojik Ay yorumlarının bir bütün olarak toplumun inanç ve mitlerini nasıl takip etmekte olduğu da gösterilecek.

Doğa Filozoflarının Literatürü: MS 1400 – 1800 arasında doğa felsefinden bilime geçişin ele alınacağı derste; Bacon, Descartes, Newton, Kepler, Galileo, Boyle gibi isimlerin eserleri incelenirken, modern bilimin ilk zamanlardaki gelişimi ve paradigmalardaki değişikliklerin yaklaşımların temelindeki mantıkta meydana getirdiği kaymalara yer verilecek.

Batı Sisteminde Harita Yorumlamalarının Karşılaştırılması: Bu derslerde yapılacak çalışmalar ile öğrencilere, harita incelemelerinde kullanılan metodoloji ve mantığın daha kolay anlaşılması için gerekli temelin verilmesi amaçlanmakta. İlişkiler ve çocuklar üzerine olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilecek.

Kepler Kolej ve program hakkında daha fazla bilgi için http://kepler.edu, dersler için Kepler Eğitim Merkezi http://keplerclc.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...