Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Balyoz davası sanıkları hakkında verilen cezalarla ilgili yorum yapmanın henüz karar kesinleşmediği için yorum yapamayacağını söyledi.

İlişkili Haberler


Balyoz sanıklarının dosyasının Yargıtay süreci tamamlanmadan Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Kılıç, "Ne zaman Yargıtay tarafından onaylanırsa ve temel haklarla ilgili ihlal varsa gündeme alınır" dedi.

Tutukluluk konusunun Avurpa İnsan Hakları Mahkemesi'nde farklı değerlendirildiğini vurgulayan Kılıç, "Tutuklulukla temyiz sonunda kesinleşecek kararları birbirinden ayırmış AİHM. Eğer tutukluluğa yapılan itiraz reddedilirse, AİHM bunu kesinleşmiş karar olarak kabul ediyor ve değerlendirmeye alıyor. Peki Türk Anayasa Mahkemesi, ne yapacak? Ben bunu bilmiyorum çünkü o iki bölümde görev yapmıyorum. Sadece o dairenin de bağlı olduğu Anayasa Mahkemesi'nin Başkanı'yım. O dairelerde duruşmalara katılmadığım için nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmiyorum" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin ilgili dairelerinin tutukluluklara yapılmış itirazları kesinleşmiş karar olarak değerlendirmezse bu durumda AİHM'in aksine dosyayı incelemeyeceğini ve reddeceğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi sadece başvuran kişi açısından karar vereceğini dile getiren Başkan Kılıç, "Ama bir davada Anayasa Mahkemesi içtihat oluşturursa diğerlerinin müracaatına gerek kalmayabilir" dedi.