Kim ne dedi?

Ortak mesajlarda 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlanması ve 1977'deki katliamı yapanların adalete teslim edilmesi öne çıktı. Sürprizi BBP yaptı, yayımlanan mesajda "1 Mayıs bütün işçilerin bayramıdır, kutluyoruz" denildi.

01.05.2011 - 12:15

1 Mayıs Taksim'de coşkuyla kutlanırken, sendika liderleri ve siyasetçilerin mesajları da peş peşe geldi.

Süleyman Çelebi: Hedef 8 saat çalışma süresi
Eski DİSK Genel Başkanı ve CHP İstanbul milletvekili adayı

"Türkiye'nin en temel sorunun, işsizlik ve yoksulluk. Türkiye işsizlikte Avrupa 2'ncisi, yoksullukta dünya 3'üncüsüyüz. Gelir adaletsizliğinde dünya 3'üncüsüyüz. İş kazalarında dünya 2'ncisiyiz. Bugün hala ülkemizde 12-13 saatlik çalışma süreleri devam ediyor. Bugün 1 Mayıs'ın esas doğuş nedeni, 8 saatlik çalışma süresi elde etmektir. 8 saatlik çalışma süresi elde edilirse 1 Mayıs o zaman amacına ulaşır. Siyasiler de seçimden önce bu mesajları doğru şekilde alacaklardır. Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Ağır bedeller ödendi. Gazlar yedik, coplar yedik ama bugün 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak bizim için ayrı bir önem taşıyor.''

Tayyip Erdoğan: Şimdiden teşekkür ediyorum
Başbakan

''Emekçiler, bu toplumun en muteber kesimlerindendir ve büyük takdiri hak etmektedirler. Bizler hükümet olarak, bugüne kadar bu şuurla görev yaptık, her zaman emekçilerimizin yanında olduk. 1 Mayıs'ı geçtiğimiz yıl resmi tatil ilan ettik. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'nin emek ve sendikacılık tarihi açısından önemli bir adım olarak kayda geçmiştir. İnanıyorum ki 1 Mayıslar, bundan sonra emek bayramı adına yaraşır bir şekilde dostluk ve dayanışma günü olarak kutlanacak, tüm emekçilerin hak ve taleplerinin ele alındığı, gündeme taşındığı bir gün olacaktır. Zira soğuk savaş döneminin kavram ve kurumları, dünyamızı terk etmiştir. Hala sınıf ve çatışma kültürü beklentisi içerisinde olanlar varsa onlar, tarihin loş sayfalarında yerlerini alacaklardır.

Ülkemizin kaosa sürüklendiği yıllarda 34 yıl önceki 1 Mayıs 1977'nin tablosu hala hafızalarımızdadır. Tarihi hafızamız, 1 Mayısların 'çatışma günü' olarak hatırlanmasından artık temizlenmelidir. Bunu, siz emekçi kardeşlerim gerçekleştireceksiniz. Bu vesileyle tüm emekçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, tüm Konfederasyonlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.''

Sırrı Süreyya Önder: Direne direne geri aldık
BDP İstanbul bağımsız adayı

''Tüm işçilerin ve emekçilerin bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs'ın bizim açımızdan 2 önemi var. Malum 1 Mayıs işçi bayramı, bu uğurda verdiğimiz mücadeleyi kazandık. Taksim, işçilere kapatılmıştı, direne direne geri aldık. İkinci önemi de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir arada bayramımızı kutluyoruz.''

Kemal Kılıçdaroğlu: Bir ön adım olsun
CHP Genel Başkanı

"Bütün işçilerin, emekçilerin, alın teri dökenlerin, çiftçilerin, herkesin 1 Mayıs bayramını kutluyorum. Gazeteciler çok çalışıyor ve zor koşullarda görev yapıyor, çoğu sendika üyesi değil. Halkın iktidarında bütün gazeteci arkadaşlarımız sendikalı olacaklar, yazdıkları haberin de arkasında durma gücünü elde edebilmeleri için.

Bugün özgürlük günü, düşüncelerini özgürce ifade etsinler. Biliyorum; AKP iktidarında insanlar düşüncelerini rahatlıkla ifade edemiyorlar, ama bu bir ön adım olsun. 12 Haziran'dan sonra inşallah daha sağlıklı, daha tutarlı, daha güzel günlere hep beraber ulaşacağız.''

Mustafa Kumlu: Selam yolluyoruz
Türk-İş Genel Başkanı

''Bugün yıllardan beri 1 Mayıslarda yaptığımız gibi, yine Kazancı Yokuşu'na karanfiller bırakıyoruz, yine 1 Mayıs 1977'de kaybettiğimiz arkadaşlarımızı en içten duygularımızla anıyoruz. Kaybettiğimiz canlara bir borcumuz vardır ki, o da 1977'de yaşanan acı olaylara sebep olanların belirlenip adalete teslim edilmesidir. Bu borç, Türk demokrasisi üzerinde 34 yıldır bir kara lekedir. Bu borç ödenmeden Türkiye'nin vicdanı rahat etmeyecek, demokrasimiz lekeli kalmaya devam edecektir. Bugün tüm dünyada emekçiler, emeğin uğradığı haksızlıklara karşı hep birlikte sesini yükseltiyor. Tüm dünyada emekçiler bir asır önce 8 saatlik çalışma uğruna canlarını veren emekçi kardeşlerini anarken, bugün hala bir çok ülkede, benzeri çalışma koşullarının var olmasına isyan ediyor. Bugün tüm dünyada emekçiler alanlarda demokrasi istiyor, barış istiyor, özgürlük istiyor. Biz bugün burada dünyada ve ülkemizde eşitliği, barışı, kardeşliği, özgürlüğü çağırıyoruz. Emeğin çıkarının savaşta değil, barışta olduğunu biliyor, savaştan yana hiç bir politikaya onay vermeyeceğimizi haykırıyoruz.

Biz daha çok demokrasi istiyoruz, çünkü bunu hak ediyoruz. Biz örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü biz örgütlenirken demokrasimizin daha kalıcı hale geleceğini biliyoruz. Biz bugün burada, 1 Mayısta ve Taksim'de ülkeyi yönetenleri ve yönetmeye aday olanları emekçilerin sesine ve taleplerine kulak vermeye çağırıyoruz. Taksim Meydanı'ndan Türkiye'nin ve dünyanın 1 Mayıs alanlardaki coşkulu kutlamalara selam yolluyoruz. Taksim ve diğer 1 Mayıs şehitlerini saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. İşçilerin, memurların, emeklilerin, işsizlerin, gençlerin, emekçilerin ve emeğe gönül vermiş herkesin 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutluyoruz.''

Yalçın Topçu: 1 Mayıs bütün işçilerin bayramıdır
BBP Genel Başkanı

"Çalışma ve diğer sosyal haklarını kazanmak için işçiler dünya çapında uzun yıllar mücadele vermek zorunda kaldı, emeğin karşılığı halen tam olarak verilmedi. Türkiye'de işçilerin en önemli sorunları arasında kıdem tazminatı öne çıkıyor.

Medeniyet değerleri ile tarihi devlet geleneği işçilerin alnının teri kurumadan hakkını vermeyi gerekli kılar fakat uzun yıllardan beri uygulamalar yeterli seviyede değil. Asgari ücretin komik ve dramatik bir seviyede olduğu Türkiye'de işsizliğin fazla olmasıyla tam bir emek sömürü düzeni kuruldu. Türkiye'de 1 Mayıs'ın bir kısım ideolojilerin hegemonyası altında olması görüntüsü işçilerimiz açısından ciddi bir talihsizlik olmuştur. Oysa 1 Mayıs bütün işçilerin bayramıdır. Türkiye'de artık bir kısım alışkanlıkların değişmesi gerekir. 1 Mayıs barışın, kardeşliğin ve emeğin bayramı olması gerekirken sözünü ettiğimiz ideolojik gruplar şov yapma fırsatı olarak değerlendirmiş ve neredeyse her yıl yapılan kutlamalarda, bu mutlu güne gölge düşürmüşlerdir.

Umarım bu yıl üzücü olaylar gerçekleşmez. 1 Mayıs bir bayram gibi kutlanır. Bu duygu ve düşünceler içinde bütün işçilerimizin, emeğin, hürriyetin ve kardeşliğin bayramı olan 1 Mayıs bayramını en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve milletimize güvenli, özgür ve refah içinde huzurlu bir gelecek diliyorum.''

Sebahat Tuncel: Bayram havasında kutlayacağız
BDP İstanbul Milletvekili ve bağımsız aday

''İşçi sınıfının gösterdiği direniş ve mücadeleyle yasaklanan Taksim'i geçen sene geri aldık. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs'ı bayram havasında kutlayacağız.''

Devlet Bahçeli: Esenlik içinde geçmesini diliyorum
MHP Genel Başkanı

"Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve milletçe elde ettiğimiz toplam milli gelire büyük katkılar sağlayan milyonlarca çalışanımızın gururla idrak ettikleri anlamlı bir günün içindeyiz.

Helal kazancını elde etmenin arayışında olan ve emeğinden başka herhangi bir gücü olmayan kardeşlerimizin, millet ve devlet hayatında yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır. Vatanımızın her köşesinde sahip oldukları en önemli değer olan emekleriyle, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilerini gideren; dayanışmanın ve birlikte çalışmanın güzelliklerini sergileyen emekçilerimizin, sosyal ve ekonomik hayatta büyük payları vardır. Ekonomik istikrarın yakalanabilmesi ve demokrasinin gerçek anlamına kavuşabilmesi her şeyden önce çalışanlarımızın bilinçli tercihleriyle mümkün olacaktır.

Bugünlerde zaaf içinde bulunan toplumsal huzur ve güvenliğin, gün geçtikçe zayıflayamaya yüz tutan birlikte yaşamanın tekrar eski cazibesine ulaşabilmesi, şüphesiz milyonlarca çalışanımızın istek ve yardımıyla olabilecektir. Dileğim, emekleriyle geçinen ve karşılarına dikilen birçok zorluğa göğüs germeye çalışan emekçilerimizin, biriken sorunlarının da bir an önce çözülmesi ve hak ettikleri ekonomik ve sosyal şartlara kavuşturulmalarıdır.

Bugünün, hiçbir çatışmaya meydan vermeden ve tam bir sükunetle, aynı zamanda barış ve kardeşlik çağrılarıyla kutlanmasını temenni ediyorum. 1 Mayıs'ı fırsat bilerek, kinlerini ve nefretlerini yaymaya çalışanların, ajitasyonlarla kalabalıkları provoke etmeye yeltenenlerin, hem güvenlik görevlilerimizin hem de çalışanlarımızın duyarlı hareket etmeleriyle amaçlarına ulaşamayacaklarına yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, dünden çıkarılan ders ve sonuçlarla, 1 Mayıs'ın emniyet ve esenlik içinde geçmesini içtenlikle diliyor, tüm emekçilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini Cenab-ı Allahtan niyaz ediyorum."


Mehmet Bekaroğlu: Yasaklarla bir yere varılmaz
HAS Parti İstanbul Milletvekili Adayı

"Biz 30 senden beri Taksim'e çıkışı yasaklıyoruz. Elimize ne geçti. Yasaklarla bi yere varılmaz. Müslüman emekten yanadır. Her müslümanın bu meydanda bulunması gerekir"

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...