Bakanlar Kurulu’nun uzun bularak 42 sayfadan 23’e düşürdüğüMilli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde (MGSB) muhtemel bir ABD-İran savaşı, Türkiye için tehdit unsuru olarak sayıldı.

Habertürk gazetesinin haberine göre “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde nüfusun yaşlanması da tehdit unsuru sayıldı ve genç nüfusun korunması için kurumların gerekli tedbirleri almaları istendi.

İşte, önümüzdeki 5 yılda Türkiye’nin milli güvenlik siyasetinin ana unsurları:

ABD-İRAN SAVAŞI: Kitaba, dünyadaki çatışma noktaları ve savaş ihtimali olan risk bölgeleri tek tek yazıldı. Afganistan, Kosova, Irak, Filistin ve Lübnan’ın yanı sıra ABD’nin İran’ı vurabileceğine dikkat çekildi ve bunun Türkiye’yi olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

12 MİL SORUNU: Yunanistan’ın karasularını 12mile çıkarma isteğinin artık tehdit unsuru sayılmayacağı yönünde haberler sızmıştı. Belgenin son halinde, “Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarmasına izin verilmeyeceği” yer aldı ancak bunun savaş nedeni sayılacağına ilişkin herhangi bir ifade geçmedi.

GENÇ NÜFUS: Belgede, hızla yaşlanan nüfusun ulusal güvenlik için bir tehdit olduğu ve genç nüfusun korunması için kurumların gerekli tedbirleri almaları istendi. Kırmızı Kitap’a ilk kez giren bu konu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, “en az 3 çocuk” tavsiyesini akıllara getirdi.

SU SAVAŞLARI: Dünyada çölleşmeler yaşanacağı ve su savaşları olacağına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı kitapta; Dicle, Fırat gibi sınır aşan suların barışçıl amaçlarla daha verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

MEZHEP ÇATIŞMASI: Dinin teröre alet edilmesi (kökten dinci terör) ve mezhep ayrışmalarına yol açacak politikalardan uzak durulması tavsiye edildi. Etnik, bölgesel ve din eksenli siyasetin olumsuzluğuna dikkat çekildi. Dini istismar eden terör (Hizbullah, El Kaide) ve etnik terör (PKK) tehdit sayıldı.

PROFESYONEL ORDU: TSK’nın profesyonelleşmesi ve modernleşmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Savunma alanında teknolojik gelişmelerin etkin olarak kullanılması gerektiği belirtildi.

ULUSAL FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ: NATO füze kalkanı projesi de farklı bakış açısıyla belgeye girdi. Türkiye’nin kendi ulusal füze savunma sistemini oluşturması gerektiği belirtildi.

UZAYA YÖNELME: Türkiye’nin uzayı daha etkin kullanması ve bu yönde politikalara ağırlık vermesi gerektiği belirtildi.

NÜKLEER TEHDİT VE İRAN: Tartışmalara rağmen komşu İran’ın ismi kitapta zikredildi. Türkiye’nin bölgesinde nükleer silah istemediğine vurgu yapıldı.

YENİ TEHDİTLER: İklimdeğişikliği, küresel ısınma, salgın hastalıklar, afet yönetimi gibi unsurlar belgede yer aldı.

SİBER TERÖR: Siber saldırılar ve terör eylemleriyle ilgili olarak ana çerçeve çizilirken, alınacak tedbirler, MGSB’ye göre yazılacak strateji belgelerinde ayrıntılı olarak yer alacak.