TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerde, mahkeme üyelerinin emeklilikleri gündeme geldi.

Muhalefetten gelen tepkiler üzerine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''mahkeme üyelerine kıyak emeklilik'' olarak değerlendirilen düzenlemeyi tasarıdan çıkaracaklarını söyledi.

Eleştirileri haksız bulan Çiçek ekledi: Bugün Anayasa Mahkemesinde görev yapan 17 üyeden hiçbiri düzenlemeden yararlanmayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Tasarı üzerinde şahsı adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, ''Tasarıyla olağanüstü bir emeklilik düzenlemesi getirilmektedir. Ballı emeklilik var. Emeklilik maaşları artırılıyor. Bütün sağlık harcamaları hiç bir kısıtlamaya tabi olmaksızın yapılabilecek. Hayırlı olsun başkan ve üyelerine. Bazı üyeler bundan rahatsızdır eminim. Başkan bunu hükümetten talep etmiştir ve hükümet bunu buraya koymuştur. Neyin karşılığında? Hükümet çıkaracağı Anayasa aykırı kanunlara karşı açılacak iptal davalarının reddedilmesi karşılığında'' dedi.

Tasarıyla Anayasa Mahkemesine olağanüstü yetki verildiğini ifade eden Hamzaçebi, ''Lütfen bu çirkin, mahkemeyi zan altında bırakacak düzenlemeleri buradan çıkaralım'' dedi.

"MADDEYİ ÇIKARACAĞIZ"
Daha sonra Hükümet adına konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, tasarıda emeklilik hakkıyla ilgili madde getirilirken, söylenen düşüncelerden hareketle düzenleme yapmadıklarını belirtti ve şöyle konuştu:

''Realite ortada... Bir şeyi itham, suçlama konusu yapacaksak önüne, arkasına iyi bakmak lazım. Şu an getirilen bu düzenleme -ki çıkartacağız- mahkemeyi bu kadar zan altında bırakmanın anlamı yok. Kıyak emeklilik denilen maddeyi çıkartacağız. Çünkü bugünkü arkadaşlarımız bunu hak etmiyor.''

"MEVCUT ÜYELER YARARLANAMAYACAK"
Yasadan ilk yararlanacakların 25 yıl sonra olduğunu anlatan Çiçek, bugün Anayasa Mahkemesinde görev yapan 17 üyeden hiçbirinin düzenlemeden yararlanmayacağını söyledi.

Çiçek, ''Bu itham konusu yapılacak bir şey değil. Herkesin doğum tarihine bakın, meslekteki müktesebatına bakın, hiçbirisi bundan istifade etmeyecek. En evvel 25 sene sonradır. Hesabı kitabı ortada. Orada görev yapan insanları istifade etmediği halde zan altında bırakmak, kendisine temin edildiği iddia edilen menfaat karşılığı 'önüne gelen davalarda şöyle yapacak, böyle yapacak' tarzda peşin hükümle hareket etmek doğru değil'' diye konuştu.