Kıyı Emniyet Müdürlüğü sürekli personel alımı yapacak (Başvuru şartları neler?)

Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nün personel alımı yapacağı açıklandı. Deniz trafik operatörü, büro personeli ve mühendis olmak üzere 32 kişi sürekli işçi olarak, alınacak.

ntv.com.tr 18.08.2020 - 11:24

Kıyı Emniyet Müdürlüğü sürekli personel alımı yapacak (Başvuru şartları neler?)

Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 32 personel alımı yapılacak iş kolları ve aranan nitelikler belirlendi. Alınacak her alan için KPSS puan türleri ve başvuru şartları yayınlandı.

DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ

Yayınlanan ilana göre deniz trafik operatörü olarak 10 kişi alınması planlanıyor. 

Başvuru şartlarına göre bu alana başvuracak adayın, ilanda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Adaydan istenen KPSS puan türü de P1 puanı.

diğer başvuru şartları;

-Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik
Okulu, Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin en az lisans
düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin
güverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletme
mühendisliği ile eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt
içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak.

-Türk vatandaşı olmak,

-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek

-Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den en az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tarafından düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80 puan almak veya İdare tarafından düzenlenmiş olan kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak

-Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

-Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.

-Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ve Çanakkale’de istihdam edilecektir.

MÜHENDİS 

Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre ilanda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olan 2 mühendis işe alınacak. Mühendislik alımının şartları şöyle:

-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun
olmak

-Sistem yöneticisi veya ağ yönetim personeli olarak en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü
ile belgelemek

-Microsoft sunucu ürünlerinin yönetimini yapabilecek.

-E-posta, Active Directory, Group Policy, DHCP,DNS yapılarını yönetecek.

-Veri Depolama, Sanallaştırma ve Yedekleme sistemlerinin kurulumu ve idamesini gerçekleştirecek.

-Kuruluşun açık kaynak kodlu işletim sistemi çalışmalarında görev alacak.

-Linux tabanlı işletim sistemlerinin Kuruluş altyapısına entegrasyonunu sağlamada görev alacak

-Linux sunucuların yönetilmesi, yedeklenmesi ve kurulumu işlemlerini gerçekleştirecek.

-Kuruluşta kullanılmakta olan ağ cihazlarının yönetecek.

-Güvenlik cihazlarını yönetecek

-Geniş alan ağ yönetiminde tecrübeli.

-İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

-Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Personel alımı ilanında yayınlanan detaylara göre 20 kişi de büro personeli olarak işe alınacak. Büro personeli başvuruları farklı alanlara ve gruplara ayrılmış durumda. 

İlanın detayları ve tüm başvuru şartları için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI İLAN-1

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI İLAN-2

Sayfa Yükleniyor...