Uranüs, Koç burcunda etkilerini rahat şekilde ortaya koyar. Yaşamı daha da iyi kılacak olan, idealizmle şekillenmiş düşünce yapılarını temsil eden Uranüs, toplumsal eşitlik ve özgürlüğe dönük özellikleriyle birlikte Koç burcuna geçince, devrim olma niteliği taşıyacak fikirlerin içerisinde yerleşmiş kural ve engelleyici diğer yapılardan da tamamen kurtulur. Koç, sonuçta, saf dürtü ve maceracılıktır; sürekli hareket halinde olmak, temkin veya korkular nedeniyle kısıtlanmamak bu burcun temsil ettiği kavramlar arasında yer alır.

Koç burcundaki Uranüs, yaratıcı yönünü korurken, dürtüsel yönünü de güçlendirir. “Şok” gezegeni olan Uranüs’ün Koç burcundaki etkileşimlerinin de bizi oldukça şaşırtacak ve yaşamımızı büyük oranda değiştirecek, belki de ani geri dönüşlere yol açacak nitelikler taşımasını bekleyebiliriz.

Koç burcundaki Uranüs, değişiklik fikirleriyle dolup taşar. Ancak; bu fikirleri uygulamaya geçirmesini sağlayacak Satürn disiplininden yoksundur. Hatta buna açıkça karşı da duran bir yapısı vardır. Bu karşı duruşun ilk etkileri, 2008 sonbaharındaki Uranüs – Satürn karşıtlığı ile hayatlarımızda yol oynadı. Şimdi Koç burcunda bulunan Uranüs, hala bu karşıtlık değerini gündemde tutacak bir konumlanmaya sahip. Bu konumda, Satürn’ün pratiğe yönelik zorlayıcı ama diğer taraftan da hedefe ulaştıran özelliklerine direnç gösterirken, Satürn’ün kurmuş olduğu temel üzerinde de bazı değişimleri gerçekleştirebilecek gibi görünüyor.

Uranüs, her ne kadar hem nitelik itibariyle hem de ağır hareketi sebebiyle daha çok toplumsal olgulara yönelik olsa da elbette Koç burcundaki hareketinin bazı kişisel etkilenimleri meydana getirmesini de bekleyebiliriz. Koç burcundaki Uranüs, kişilerin ilerlemesini engelleyen setlerin yıkılmasını temsil ederken, bunun zorlayıcı ve bazı açılardan da huzursuz edici bir süreç getirebileceğine işaret ediyor. Ancak; Uranüs’ün değişimi yöneten etkilerini karşısında, bireylerin, ilerlemek, büyümek ve gelişmek için gereken adımları atması, değişimden korkup kaçmaya çalışmadıkları sürece nispeten daha kolay olacaktır.

Uranüs, en son 1927 – 1935 arasında Koç burcunda bulunmuştu. Dünya, bu dönem içerisinde, tarihi değiştiren pek çok gelişme yaşadı. Bunların bazıları ilerleme getirirken, bazıları da toplumsal felaketlere giden yolları açtılar:

- Mao, 1927 yılında Komünist Parti’ye aktif işlerlik kazandırarak 1931’den 1934’e kadar Sovyet Çin Halk Cumhuriyeti’ni meydana getirdi.

- Stalin, 1927 yılında, Trotsky’yi Komünist Parti’den atarak 5 Yıllık Ulusal Ekonomik Yapılandırma Planı’nı devreye soktu. Stalin Devrimi olarak bilinen bu süreç, Rusya’yı, bir ziraat ülkesi olmaktan çıkarıp endüstriyel süper güç haline getirdi.

- Georges LeMaitre, 1927 yılında, evrenin oluşumu ile ilgili olarak, o zaman için oldukça “uçuk” bulunan Büyük Patlama teorisini ortaya attı.

- The Jazz Singer adındaki sesli diyaloglar içeren ilk film, 1927 yılında gösterime girdi.

- Rolf Widerøe, ilk parçacık hızlandırıcısını 1928 yılında yaptı.

- Vatikan, 1928 yılında ayrı bir devlet olarak kabul edildi.

- 1929 yılında A.B.D’de borsanın çökmesi, dünya çapındaki Büyük Buhran’ı tetikledi.

- İspanya, 1931 yılında, kral 13. Alfonso’nun tahttan indirilmesiyle cumhuriyet oldu.

- Naziler, 1932 yılındaki seçimlerle Almanya yönetimine geldiler.

Uranüs’ün Koç’taki hareketi, tarihte bilimsel nitelikli başka gelişmeleri de beraberinde getirdi:

- Henry Cavendish, 1766 yılında hidrojeni keşfetti.

- Joule, 1843’de birinci termodinamik yasası olan Enerji’nin Korunumu yasasını ortaya attı.

- Fizeau, 1849 yılında ışık hızını ölçtü.

Her şeyin daha büyük yapıların birer parçası halinde getirildiği bu dönem içerisinde, Koç’ta ilerleyen Uranüs’ün etkilerinin, dünya düzeni üzerinde bazı değişikliklere yol açması beklenebilir. Avrupa Birliği haline getirilen ayrı Avrupa ülkelerinin ve küresel bazda faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin, toplum üzerinde sahip oldukları gücün ellerinden kaymaya başlaması, önümüzdeki dönem içerisinde beklenecek gelişmelerin başında yer almakta.

Koç burcu savaş ve savaş araçlarını da yönetir. Uranüs’ün Koç burcundaki hareketinin savaş sanayisine daha da fazla yatırım yapılması gibi bir sonuç yaratması da şaşırtıcı olmayacaktır. Uranüs – Plüton karesinin işaret ettiği sosyal huzursuzluklar ve sürtüşmelerin artması da kişisel olarak sokaklarda daha da fazla silah taşıyan insan görülmesine yol açabilir.

Uranüs’ün Koç burcundaki hareketi, hangi yolla olursa olsun, kişisel özgürlük kavramına odaklanacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için ruhsal ve kişisel gelişimi zorlarken, kişisel özgürlükten uzak kalmamıza neden olan her şeye karşı gelmemizi ve önümüzdeki engelleri yıkmak için çalışmamızı da ilham edecektir.

http://www.astrologyweekly.com/astrology-articles/uranus-history-science.php
http://astrodynamics.net/blog/2010/05/27/uranus-in-aries-may-27-2010/