Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, basın yayın organlarında, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının görev süresi ile ilgili haber ve yorumlarda yanlış değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Yürürlükteki 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 40'ıncı ve 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 49'uncu maddelerine göre, orgeneral/oramirallerin yaş hadlerinin 65, Genelkurmay Başkanının yaş haddinin ise 67 olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral/oramirallerin görev sürelerinin 2 yıl, Genelkurmay Başkanının görev süresinin ise 4 yıl olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, 926 sayılı Kanunun 49'uncu maddesine göre, Kuvvet Komutanlarının, ihtiyaç duyulması halinde, görev sürelerinin 1 yıl daha uzatılabildiği, ancak bu 1 yıllık görev süresini uzatmanın 65 olan yaş haddini geçemediği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 30'uncu maddesi ile, 926 sayılı Kanunun 49'uncu maddesinde ihtiyaç halinde kuvvet Komutanlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin 'bir yıl daha' ibaresi 'birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar' şeklinde değiştirilmektedir.

Bu suretle Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral/oramirallerin 2 yıl olan ve en fazla 1 yıl uzatılabilecek görev sürelerinin, ihtiyaç duyulması halinde, 2 yıllık normal görev süresinin bitiminden sonra 65 olan yaş haddini geçmemek üzere birer yıl daha uzatılması imkanı getirilmektedir.

TBMM'de kabul edilen kanun değişikliğinde, Genelkurmay Başkanının yaş haddinin ve görev süresinin değiştirilmesine yönelik bir düzenleme yer almamaktadır. Kuvvet Komutanlıklarına atanan orgeneral/oramiraller için ise kanunda öngörülen 65 yaş sınırı da değiştirilmemekte, sadece Kuvvet Komutanlarının bu görevlerini, ihtiyaç halinde, en fazla 3 (2+1) yıl yerine yaş hadlerini dolduruncaya kadar ifa etmeleri imkanı getirilmektedir."