Yatırımcıların bu arsa merakının ardında Yenilenebilir Enerji Kaynakları kanununda 2010’da yapılan değişiklik yatıyor.

Geçmişte rüzgar lisansında aynı koordinatlar için firmaların EPDK'ya yapılan başvurularda rekabete girmesi karmaşa doğurmuştu. EPDK, güneş enerjisinde bunu önlemek için arazi mülkiyetine öncelik tanıdı. Güneş enerjisi şirketinin sahip olduğu saha için bir başka firma başvuru yapamıyor.

Bu değişiklik üzerine şirketler işlerini sağlama almak için Konya-Karaman-Çumra üçgenindeki uygun arazileri satın almaya başladı. Bu da arazi fiyatlarını arttırıyor.