Amerikalı bilim adamlarının kaplan türü köpek balıkları üzerinde yaptıkları araştırmalarda balıkların hareketleri akustik vericilerle izlendi.

Bu yüksek yön bulma kabiliyetinin kara yüzgeçli mercan köpek balığı gibi türlerde ise gözlemlenmediği bildirildi.

Journal of Animal Ecology dergisinde yayımlanan makalede köpek balığı türlerinin bazılarında kendileri için önemli olan bölgelerin zihin haritalarına sahip olma yetisinin varolduğu kanıtlandı.

Araştırmada köpek balıklarının bu kabiliyetinin yerkürenin manyetik alanından faydalanmalarıyla ilgili olabileceği söylendi.

Daha önce Havai'de yapılan bilimsel araştırmalarda köpek balıklarının derin kanallardan yüzerek 50 kilometre mesafedeki zengin besin ortamlarını bulabildikleri ortaya konmuştu.

Son araştırmada da istatistiksel yöntemlerle köpek balıklarının tesadüfi olmayan, tercihen belirledikleri yolları takip ettikleri ispatlandı.

Araştırma ekibinden Yannis Papastamatiou "özetle köpek balıkları nereye gittiklerini, yüzdüklerini çok iyi biliyorlar" dedi.

Manyetik alanKöpek balıkları yerkürenin manyetik alanını okuyabilme özelliğine sahip canlı türleri arasında yer alıyor.

Ancak diğer canlı türlerinden farklı olarak köpek balıklarının vücutlarında manyetik alıcılar bulunmuyor.

Köpek balıklarının yönlerini bulabilmelerinde okyanustaki su akımlarından, su sıcaklığından ya da kokudan faydalanabilecekleri tahmin ediliyor.

Araştırma ekibinden Yannis Papastamatiou ise köpek balıklarının yolculuklarının büyük bölümünün geceleri gerçekleşmesi sebebiyle bu faktörlerden değil manyetik alandan faydalanıyor olma ihtimalleri daha güçlü.

Araştırmanının bir diğer sonucu ise yetişkin köpek balıklarının genç olanlara göre daha gelişkin yön bulma yetisine sahip oldukları.

Böylece köpek balığı zihnindeki haritaların zamanla oluşturulduğu tezi güç kazanıyor.