NTV

Kopenhag'dan ormanlara yağmur yok!

Türkiye

Kopenhag'daki iklim zirvesinde dünya liderlerinin bağlayıcı bir metne imza atmaması yağmur ormanlarını koruma planına da darbe vurdu. Bu amaçla yoksul ülkelere yapılması planlanan para yardımının akıbeti belirsiz.

Yoksul ülkelere para yardımı yaparak, dünyanın biyolojik olarak zengin yağmur ormanlarını koruma planı, Kopenhag iklim zirvesinde liderlerin emisyonların azaltılması yönünde bağlayıcı bir karar alamamaları üzerine belirsizliğe girdi.

İlişkili Haberler


Tarım alanları ve sığır çiftlikleri oluşturmak için ormanların yakılması ve kereste için ağaçların kesilmesinin, sera gazı emisyonlarının yüzde 20'sine yol açtığı belirtiliyor. Bu miktarın, dünyadaki tüm otomobillerin, kamyonların, trenlerin, uçakların ve gemilerin çıkardığı karbondioksit miktarına eşit olduğu bildiriliyor.

Eliasch Review'un raporuna göre, yılda 13 milyon hektar (İngiltere büyüklüğünde toprak parçası) ormanlık alan yok ediliyor ve bunun yol açtığı emisyonlar, Çin ve ABD'ninkilerle kıyaslanabilir miktarda.

Kereste ve sığırcılık için ormanların yok edilmesi Endonezya ve Brezilya'yı, ABD ve Çin'den sonra dünyanın üçüncü ve dördüncü en büyük kirleticileri konumuna getiriyor.

Avustralya Orangutan Projesi'nden Stephan Leonard, "Anlaşmaya varılamaması, ormanların tahrip edilmesinin devam edeceği, ormanlara bağımlı yaşayan insanların haklarının korunmayacağı ve soyu tükenme tehlikesi altındaki hayvanların tükenme yolunda yürüyecekleri anlamına geliyor" dedi.


Endişeli Bilimadamları Birliği adlı örgüte göre, yağmur ormanlarının yok edilmesini önlemek, emisyonları azaltmanın en etkili ve ucuz yollarından birini oluşturuyor.

Kopenhag iklim zirvesinde liderler, emisyonları azaltmalarına yardım için gelecek 3 yıl içinde az gelişmiş ülkelere 30 milyar dolar, 2020'ye kadar da 100 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu.

Eğer söz verildiği gibi ödenirse, bu paranın bir miktarının ormanların yok edilmesini önleme projesine gitmesi umut ediliyor.

Ancak, 40 kadar yoksul tropik ülkeye ödenmesi gereken bu paranın gelip gelmeyeceği, bağlayıcılık söz konusu olmadığı için belirsizliğini koruyor.
ABD Başkanı Barack Obama, Kopeanhag'daki iklim anlaşmasını "önemli ilerleme" olarak nitelendirdi ancak bunun küresel karbon emisyonlarının azaltılması için sadece ileri doğru atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Kopenhag iklim zirvesinden dönüşünde açıklama yapan Obama, "Tarihte ilk kez dünyanın belli başlı ekonomilerinin tümü, iklim değişimi tehdidiyle ilgili harekete geçmek konusundaki sorumluluğunu kabul etmek için bir araya geldi" dedi.

Obama, "Olağanüstü zor ve karmaşık müzakerelerden sonra bu önemli ilerleme, gelecek yıllarda uluslararası çapta harekete geçmek için temelleri attı" şeklinde konuştu.

İklim görüşmeleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki derin görüş ayrılıklarının giderilmesi başarılamayınca, başlangıçtaki hedeflerin çok gerisine düşen zayıf bir anlaşmayla sona ermişti.