Koşaner de 'asimetrik psikolojik harekat' dedi

Orgeneral Işık Koşaner, devam eden dava ve soruşturmalarda adli yargının sıkıntılar yaşadığını da ileri sürdü.

Haberler 27.08.2010 - 22:39

Koşaner de 'asimetrik psikolojik harekat' dedi

Genelkurmay'da devir teslim töreni, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı törenle gerçekleşti.


30 Ağustos'ta emeklş olacak Orgeneral İlker Başbuğ'dan görevi teslim alan Orgeneral Işık Koşaner, ilk konuşmasında, selefi gibi 'asimetrik psikolojik harekat' tabirini kullandı.

Son yıllarda TSK'nın açık ve planlı bir asimetrik psikolojik harekat ile karşı karşıya olduğunu belirten, bu faaliyetlerin asıl hedefinin, TSK üzerinden devleti yıpratmak olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Orgeneral Koşaner, ''Türk Silahlı Kuvvetleri ve bazı personeline yöneltilen, birçoğu doğruluğu henüz ispatlanamamış ve yargı sürecinde olan iddialar, belli merkezlerce kamuoyuna birer gerçekmiş gibi sunulmakta ve bunda da başarılı olunduğu görülmektedir'' diye konuştu.

"HUKUK DIŞI UYGULAMALAR"
Orgeneral Koşaner, şunları söyledi:

''Onur, şeref, haysiyet, vatan, millet ve bayrak sevgisi gibi duygularla yoğrulmuş insanlara karşı, bu duyguların değerini düşünmeyen kişi ve çevrelerin hukuk dışı ve maksatlı söz, yazı ve davranışları Türk Silahlı Kuvvetlerini ziyadesiyle üzüntüye sevk etmektedir.

Bu saldırılar karşısında, itidalle hukuk çerçevesinde kalmaya çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri, yargıya müdahale olarak değerlendirilmemek için sınırlı şekilde ve daha dikkatle hareket etmek mecburiyetinde kalmış, ancak maalesef iftira ve hukuk dışı uygulamalara hedef olmuştur. Bazı soruşturmalarda gizlilik kuralına riayet edilmeyerek ve soruşturma sonuçları basına sızdırılarak kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine fırsat yaratılmıştır.''

''SADECE TSK DEĞİL''
Askerlik hizmetinin kendine has bazı yasal mevzuatı ile kuralları olduğunu belirten Orgeneral Koşaner, ''Ayrı bir ihtisas gerektirdiğine inandığımız bu konularda, adli yargının değerlendirme ve yargılarında bazı sıkıntılar olduğu görülmektedir'' dedi.

TSK'nin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuka saygılı olmaya devam edeceğini belirten Orgeneral Koşaner, şu açıklamalarda bulundu: ''Adli yargının, askeri adli makamlarla işbirliği içerisinde olma uygulaması geliştirildiği takdirde, daha adil ve kamu vicdanını tatmin eden sonuçlara ulaşılacağından şüphe yoktur.

Hukuka saygılı olması gereken kurum sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değildir. Herkesin, her kurum ve kuruluşun ve bilhassa yargı erkini kullananların da kendilerini bağlayan hukuk kurallarına itina ile uymasını beklemek ve istemek hakkımızdır. Yasaların verdiği yetkiler kurumları ve şahısları rencide etmek, araştırma, inceleme yapmadan suçlamak ve kamuoyunu belli bir istikamette yönlendirmek için kullanılmamalıdır.


''ELİNDE BELGE OLDUĞUNU İDDİA EDENLER..."
TSK personelinin arasında da suç işleyen ve hatalı davranışlarda bulunanların olabileceğini dile getiren Orgeneral Koşaner, ''Türk Silahlı Kuvvetlerini veya personelini suçlamak için elinde bilgi ve belge olduğunu iddia edenler, eğer samimi iseler, bunları basına verip sansasyon yaratmak yerine, yetkili ve ilgili makamlara vermelidirler'' dedi.

TSK'nın hukuka her zaman saygılı olduğunu belirten Orgeneral Koşaner, şöyle konuştu:

''Türk Silahlı Kuvvetleri, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine aykırı davranışlarda bulunan personelini, dayanaksız iddialara göre değil ancak, eylemleri doğrulandığı takdirde içinde barındırmayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri ayrıca, demokratik, laik, sosyal hukuk devletine, Cumhuriyetin kazanımlarına, Atatürk ilke ve devrimlerine ayak uyduramayan personeline karşı da gerekli hassasiyeti gösterecektir.''

Orgeneral Koşaner, suç işleyene hak ettiği cezayı vermek veya suçluyu yetkili yargı mercilerinin karşısına çıkarmanın öncelikle TSK'nın komuta kademesinin görev ve sorumluluğu olduğunu da vurguladı.

''BU FAALİYETLER BİR SİYASET ÜRETME DEĞİL''
Genelkurmay Başkanının görevi gereği, her konuda bilgi sahibi olmaya, her kesimden bilgi almaya ve TSK'yı temsilen devlet ve hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelere doğru bilgilerle gitmeye ihtiyacı olduğunu anlatan Orgeneral Koşaner, ''Bu faaliyetler bir siyaset üretme değil, siyaset üreten makamlara doğru görüş verebilme ihtiyacıdır'' diye konuştu.

Orgeneral Koşaner, ''Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinde bilgilerin toplanmasına, değerlendirilmesine ve gerektiğinde kullanılmasına ihtiyaç vardır. Her karargah kendi seviyesine ve görev ihtiyaçlarına göre bilgi toplar ve çalışmalar yapar. Bu çalışmaları farklı şekilde değerlendirmek doğru değildir'' dedi.

''TÜRKİYE'DE BİR TANE ORDU VARDIR''
TSK'nın temel unsurunun Mehmetçik olduğunu bildiren Orgeneral Koşaner, şanlı tarihin Mehmetçiğin destansı fedakarlıkları ile dolu olduğunu söyledi.

''Milli ordu'' olmakla gurur duyan TSK'nın gücünü milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden aldığını vurgulayan Orgeneral Koşaner, şunları kaydetti:

''Türk Silahlı Kuvvetlerinde Mehmetçiğin yerini alabilecek hiçbir alternatif yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı unsurlarında, tecrübe gerektiren görevler için, sınırlı sayıda profesyonel personel görevlendirilmesi hiçbir şekilde 'profesyonel orduya geçiş' demek değildir. 'Özel ordu' tabiri ise son derece yanlıştır. Türkiye'de bir tane ordu vardır o da Türk Silahlı Kuvvetleridir. Alternatifi yoktur ve olamaz.

Vatan hizmeti herkes için hak ve ödev olduğuna göre hiç kimseye, hiçbir meslek grubuna ayrıcalık tanınmamalı, bu hizmet hakça ve eşit şartlarda yapılmalıdır. Ülkemizde vatan hizmetine alternatif başka bir hizmet de yoktur ve olmamalıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel taşı kahraman Mehmetçiktir ve böyle olmaya devam edecektir.''

Bölücü terör ve ayrılıkçı hareketlerin, yeni bir aşamayı gerçekleştirme çabasına girdiğini ifade eden Orgeneral Koşaner, ''Temelinde etnik milliyetçilik bulunan bu hareketlerle, demokrasi ve hukuk devletinin sağladığı hak ve özgürlüklerin arkasına gizlenerek, bireysel seviyede kalması gereken talepler siyasal alana taşınmaya çalışılmakta ve her geçen gün adeta devletle pazarlık yaparcasına, bu talepler bir adım daha ileriye götürülmektedir'' dedi.

Bölücü terörün, devletin ulus devlet ve üniter devlet yapısını kendi amaçları doğrultusunda ortadan kaldırmayı amaçladığını dile getiren Orgeneral Koşaner, şöyle konuştu:

''Türk Silahlı Kuvvetleri, Anayasamızda yer alan devletin, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet'i ve demokrasiyi koruma görevi kapsamında, ulus devlet, üniter devlet ve laik devletin korunmasında her zaman taraf olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu konulara ilişkin görüş ve önerilerin Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, uygun ortamlarda, ilgili makam ve kuruluşlara iletilmesine ve gerekli hallerde de kamuoyuyla paylaşılmasına bir görev olarak devam edilecektir. Bölücü terör ve ayrılıkçı hareket, zora ve şiddete başvurarak taleplerini dayatmaya başlamış ve aynı etnik kökenli vatandaşlarımız üzerinde yoğun bir baskı tesis etmiştir.

Güvenlik-özgürlük dengesindeki hassasiyet nedeniyle, mücadeleyi kolaylaştıracak yasal tedbirler alınamamış, buna karşılık bireysel hak ve özgürlüklerde yapılan her iyileştirme, örgüt sayesinde kazanılmış bir hak olarak algılanmıştır.''

TSK'NIN, IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON YAPMA YETKİSİ
''Yasaların sağladığı serbestlik nedeniyle teröristlerin artık halkın içinde rahatça yaşayabilmekte, güvenlik güçlerince masum halkı ve teröristleri ayırt etmek her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır'' diyen Orgeneral Koşaner, Irak kuzeyindeki yerel yönetimin sağladığı imkanların örgütün varlığını devam ettirmesini kolaylaştırdığını vurguladı. Orgeneral Koşaner, Üçlü Mekanizma çerçevesinde yapılan görüşmelerden henüz istenen sonuçların alınamadığını da belirtti.

Orgeneral Koşaner, şöyle devam etti:

''Terör örgütü ve ayrılıkçı hareketlere karşı yürütülen mücadelede görevli kuvvet, kolluk kuvvetleri, sorumlu makam ise İçişleri Bakanlığı olmasına rağmen, Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut yasalar çerçevesinde, bu mücadelede kendisine düşen görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü uğruna, kendilerine yöneltilen her türlü haksız eleştiri, suçlama ve iftiralara rağmen, sarsılmaz bir görev anlayışı ve disiplin içerisinde mücadeleyi sonuna kadar sürdürecektir.

Yurt içinde, ikinci bir idari yapılanma tesis etme girişimlerine karşı etkili yasal önlemlerin süratle alınması, Irak merkezi hükümeti ve bölgesel yönetimin Irak kuzeyinde yuvalanmış terör örgütüne karşı etkin tedbirler almasının bir an önce sağlanması, bazı Avrupa ülkelerince örgüte ve örgüt mensuplarına sağlanan desteğin önlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak kuzeyine operasyon yapma yetkisinin devam ettirilmesi önem arz etmektedir.''

TSK'DAKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM
TSK'nın değişim ve gelişime her zaman açık olduğunu dile getiren Orgeneral Koşaner, bu değişimin, bazı çevrelerin sürekli gündeme getirdikleri ve arzu ettikleri ''değiştirilme'' şeklinde olmayacağını vurguladı.

Vatan savunmasının hafife alınmayacak bir konu olarak nitelendiren Orgeneral Koşaner, ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık vasfı, en üst düzeyde eğitilmiş, nitelikli, disiplinli personele sahip ve modern harp silah ve araçları ile donatılmış, esnek, yüksek hareket kabiliyetine ulaşmış, simetrik ve asimetrik tehditlerin bulunduğu her ortamda kesintisiz görev yapabilecek, beka kabiliyeti yüksek bir kuvvet yapısının korunması ve geliştirilmesiyle gerçekleştirilir'' dedi.

Sayfa Yükleniyor...