Küresel ısınmayla artan sıcaklıklar buzulların erimesine yolaçıyor ve bölgede büyük sellere neden oluyor. Newtok köyünde yaşayan Yup'ik Eskimo köylüleri sellerden korunmak için taşınmak istiyor. 340 hanenin yaşadığı köyü taşımanın maliyeti ise 139 milyon dolar. Köyün yerlileri "sellerin sayısı artıyor, köyümüzün hızla yokolduğunu görüyoruz, artık taşınmak istiyoruz" diyorlar.

Şu anda acilen taşınma ihtiyacı olan 26 köy daha var. Bunların dışında 60 köyünde gelecekte tehlike altına gireceği ve yine taşınma zorunluluğu doğacağı düşünülüyor.

Newtok sadece bir örnek Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği raporuna göre 2050 yılında küresel ısınma nedeniyle 150 milyon kişi göçetmek zorunda kalacak.