Geçtiğimiz yıllarda hububat fiyatlarında yaşanan rekor artış, az gelişmiş ülkelerde açlık ve yoksulluk tehlikesini gündeme getirdi...

Hızlı nüfus artışı,tarımsal alanlarda verimliliğin azalması, tarım ürünleri üretimine istenilen yatırımların yapılmaması ve yeryüzünde besinlerin dağılımındaki yetersizlikler de ciddi fiyat artışlarına neden oldu.

Uluslararası kuruluşların geçtiğimiz yıl gıda savaşlarına doğmasına neden olacak bir gelişme olarak gösterdiği bu durum Mısır, Haiti, Özbekistan ve Endonezya gibi ülkelerde kitlelerin sokağa çıkmasına neden oldu...

Bu arada petrol fiyatlarının hızla artmasıyla biyoyakıt üretimine olan ilginin artması buğday, mısır piyasası üzerinde fiyat baskısı yarattı...

Global ekonomik krizle durgunluğun gündeme gelmesi ve artan yağışlarla hububat fiyatlarında düşüş izlenirken temmuz 2009-haziran 2010 sezonunda buğday üretiminin de 35 milyon ton düşmesi bekleniyor...

Uluslararası hububat konseyi'nin raporuna göre buğday üretimindeki bu azalmaya rağmen stoklar 8 milyon ton artışla 168 milyon tona ulaşabilir...