Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve KuzeyDoğa Derneği’nin çabalarıyla 2009’da Doğu Anadolu’nun ilk Ramsar alanı ilan edilen ve içinde Türkiye’nin ilk kuş üreme adasının inşa edildiği Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda, KuzeyDoğa Derneği ve gönüllülerince gerçekleştirilen çalışmalarda tespit edilen kuş türü sayısı 223 oldu.

Kuyucuk Gölü kuş tür listesine kesin olarak eklenen en son 3 tür, Kara Leylek (Ciconia nigra), Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus) ve Küçük Altın Yağmurcun (Pluvialis fulva) oldu. Kara Leylek Kuyucuk Gölü’nü yaz aylarında kuş gözlem amacıyla ziyaret eden Texas Pan Amerikan Üniversitesi’nden Dr. Tim Brush tarafından, Çobanaldatan 2011 Dünya Kuş Gözlem Günü Kuyucuk Gölü kuş sayımı esnasında uzman biyolog Lale Aktay tarafından, Küçük Altın Yağmurcun ise Ekim 2011’de alanı kuş gözlem turunda ziyaret eden kuş turu rehberi Soner Bekir tarafından listeye eklendi. Küçük Altın Yağmurcun sayesinde Soner Bekir Türkiye’de 400 kuş türü görmüş sadece ikinci kişi oldu.

2006 yılından bu yana Dünya Kuş Gözlem Günü’nde en çok kuşun sayıldığı Kars Kuyucuk Gölü’nde bu durum 2011’de de değişmedi ve Kuyucuk Gölü 42 türden 38743 kuş sayılarak Dünya Kuş Gözlem Günü’nde yine Türkiye’de en çok kuş sayılan nokta oldu.

“Göçmen Kuşları Yaşat” temasıyla kutlanan 2011 Dünya Kuş Gözlem Günü etkinlikleriyle, insanların göçmen kuşlar ve göçmen kuşların karşı karşıya oldukları tehditler konusunda bilgilenmeleri de amaçlar arasında yer almaktadır. Kuyucuk Gölü’nde her geçen gün yenileri tespit edilen kuş türleri açısından alanın kuşlar açısından özellikle beslenme ve göçteki önemi bir kez daha ortaya konmuştur. Çoğunluğu göçmen olan 223 kuş türünün tespit edildiği Kuyucuk Gölü sazlıkların otlatılması ve erozyonla dolma tehditleri ile karşı karşıyadır.

2006 yılından bu yana KuzeyDoğa Derneği, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Kars Kafkas Üniversitesi ve Kars Valiliği, Arpaçay ve Akyaka Kaymakamlıkları ve çevre köylerin desteğiyle gerçekleştirdiği araştırma ve koruma faaliyetleriyle bölgenin önemine dikkat çekmeye devam ediyor.

Utah Üniversitesi öğretim üyesi ve KuzeyDoğa Derneği başkanı Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu, Kuyucuk Gölü kuş tür listesine eklenen türlerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Kuyucuk Gölü, büyük kuş sayıları ve zengin tür çeşitliliği ile Türkiye’de kuşlar için en önemli alanlardan biridir. Şimdiye kadar tüm Türkiye kuş türlerinin %48’i gölde kaydedilmiştir. Araştırma ve bilimsel gözlemlerin devam etmesi halinde bu oran %50’yi geçecek ve gölde kaydedilen kuş türü sayısı 250’yi bulacaktır. KuzeyDoğa Derneği’nin Kars Valiliği ve Kars İl Özel İdaresi desteğiyle 2009 ilkbaharında gölde yaptığı Türkiye’nin ilk kuş üreme adası başarıya ulaşmış ve bu sene üzerinde birçok kuş üremiştir. Ama ne yazık ki gölde yapılan kuş araştırmaları ve koruma çalışmaları yeterince desteklenmemektedir. Ümidimiz, bu sene devreye giren Kuyucuk Gölü yönetim planının en iyi şekilde uygulanarak gölün etkin korunması ve devletimizin dünya çapındaki önemli bu göldeki kuş araştırma ve koruma çalışmalarına destek vermesidir.”