Güngör Deniz Vural “İstanbul’da Kutsal Günler" belgeselinin çalıntı olduğu iddia etti. Vural, Ajans’ın 340,969 TL’lık maddi desteğiyle gerçekleştirilen “İstanbul’da Kutsal Günler" belgeselinin, kendilerine ait “İstanbul’da Bayram Coşkusu” projesinden çalıntı olduğunu ileri sürdü.

Vural, yürütücülüğünü Artı Prodüksiyon adına Abdullah Küçükaytekin yaptığı “İstanbul’da Kutsal Günler” başlıklı projenin gerek isim gerekse içerik açısından, “İstanbul’da Bayram Coşkusu” adlı kendi projeleriyle büyük benzerlikler gösterdiğini ve intihal şüphesi doğurduğunu açıkladı.

Bu iddialarını 13 Kasım 2009’da bir dilekçeyle İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na da ilettiklerini belirten Vural, konu hakkında şöyle konuştu:

“22.07.2008 tarihinde Plan B Yapım Şirketi olarak ‘İstanbul’da Bayram Coşkusu’ başlıklı bir belgesel projesi ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na başvurunda bulunduk. Projemizin elden teslim alındığı 23.07.2008 tarihinde bir e-posta mesajıyla onaylandı ve bütçe formatında düzeltme yapılması istendi. Bütçe formatında yapılması talep edilen değişikliklerin gerçekleşmesinin ardından, söz konusu projemize sponsor desteğinin yetersizliği nedeniyle uygulama onayı verilmedi.

Bu gelişme üzerine projemize destek bulmak üzere Avrupa Birliği Kültür Fonu ve İstanbul’daki Yahudi, Ermeni, Rum cemaatleri ve konuyla ilgili diğer dernek ve birliklerle temasa geçtik ve olumlu aşamalar kaydettik.

Yürütücülüğünü Artı Prodüksiyon adına Abdullah Küçükaytekin’in yaptığı ve bu akşam galası gerçekleştirilecek olan ‘İstanbul’da Kutsal Günler’ başlıklı proje gerek isim gerekse içerik açısından, ‘İstanbul’da Bayram Coşkusu’ adlı projemizle büyük benzerlikler göstermekte ve intihal şüphesi doğurmaktadır.”

Projelerinin 5846 no.lu yasanın koruması altında olduğunu ifade eden Vural, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın 54. maddesi uyarınca, bu eserin kullanılması halinde, kullanan ile birlikte Ajans'ın da sorumluluk altına gireceğini vurguladı.

“’İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’ projesi, bir AB projesidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak AB müktesebatı uyarınca fikri hakların etkin korunması konusunda AB’ye kesin taahhüt verilmiştir. Bir AB projesinde dahi bu taahhüde aykırı davranılması açık bir çelişki ve hukuk ihlali olacaktır” diyen Vural, bu nedenlerle, Avrupa Birliği müktesebatı da dikkate alınarak, fikri mülkiyet haklarının etkin koruması taahhüdüne dayanarak, yargısal yollara başvuracaklarını belirtti.