KYK 63 ilde 500 memur alımı yapacak (KYK memur alımı için başvurular ne zaman sona eriyor?)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, KYK yurt personeli olarak 500 memur alımı yapacağını duyurdu. Peki başvuru için aranan şartlar neler, başvurular hangi adres üzerinden yapılır?

06.01.2021 - 16:38

KYK 63 ilde 500 memur alımı yapacak (KYK memur alımı için başvurular ne zaman sona eriyor?)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, KYK yurt personeli olarak 63 ilde 70'i kadın 230'u erkek olmak üzere toplamda 500 memur alımı yapacağını duyurdu. Adaylardan, KPSS'den en az 60 puan almış olması bekleniyor.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Son altı ay içerisinde çekilmil biyometrik fotoğraf.

Mezuniyet durumunu gösteren diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.

basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Sayfa Yükleniyor...