Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), kanuni yükümlülüklerini yerine getirmediği için ruhsatı iptal edilen 5 bin 568 maden sahası için ihaleye çıktı.

Aramaya açılan sahaların 1.915'i 2. grup (mermer, kalsit, mıcır, vb), 1.558'i 3. grup (karbondioksit gazı, göl tuzu vb), 1.044'ü 4. grup (metal madenler, demir, çinko, altın, bakır, kurşun, kömür vb), 951'i de 5. grupta (kıymetli taşlar, elmas, safir, yakut vb) yer alıyor.

Söz konusu 5 bin 568 sahanın toplam büyüklüğü 2,3 milyon hektarı buluyor.

Aramaya açılacak sahalar, 67 ilde bulunuyor. Maden sahalarının yoğunluklu yer aldığı illerin başında Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Antalya, Muğla, Manisa geliyor.

BU YIL TOPLAM 26 BİN SAHA İÇİN İHALE YAPILACAK
İhalelere ilişkin duyurunun 3 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreç başladı.

Bu tarihten itibaren söz konusu sahaların ili, ilçesi, maden grubu, koordinat dökümleri, alanları ve ihale tarihlerini içeren listeler, Maden İşleri Genel Müdürlüğünde en az 60 gün ve sahaların bulunduğu vilayetlerde en az bir ay süreyle askıda kalacak.

İhaleler, 15 Haziran-30 Ağustos 2009 tarihleri arasında yapılacak.

İhaleler sonucunda, söz konusu sahalar için 3 yıllığına arama ruhsatı verilecek.

MİGEM, yılbaşından bu yana 11 bin 44 saha için ihaleye çıktı. Bunlardan 3 bin 638'inin ihalesi tamamlandı. Genel Müdürlük yıl sonuna kadar 15 bin saha için daha ihaleye çıkmayı planlıyor.