Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurlması isteminin ilk incelemesini tamamladı.

Yüksek Mahkeme raportörün "red" yönündeki görüşüne rağmen davanın kabulüne karar verdi. Anayasa değişiklikleriyle ilgili iptal kararı veremeyen Yüksek Mahkeme, davayı şekil yönünden inceleyecek.

Anayasa değişikliklerinin Meclis'teki oylama süreci, oylamanın gizli yapılıp yapılmadığı, teklif kabul çoğunluğuna uyulup uyulmadığı, Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı davranılıp davranılmadığına bakılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunda Anayasa'nın dördüncü maddesine göre "Anayasa'nın başlangıç hükümlerine aykırı düzenlemelerin teklif dahi edilemeyeceği" belirtilmişti.

Yüksek Mahkeme şekil yönünden yapılan düzenlemelerin başlangıç maddelerinin değiştirilmesi sonucunu doğurup doğurmadığını da inceleyecek. Davayla ilgili ikinci kez raportör görevlendirilecek.

Raporun tamamlanmasının ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç'ın belirleyeceği bir günde şekil yönünden iptal istemi karara bağlanacak.

MAHKEME ÖNÜNDE EYLEM
Bu arada, Adalet Platformu üyesi olduğunu ifade eden Adem Çevik adlı bir kişi, Anayasa Mahkemesi önüne gelerek eylem yaptı.

Üzerinde, ''Terör tüccarı cuntayı, insanlıkla savaşan İsrail'i, milli iradeye ambargo koyan Anayasa Mahkemesi'ni, Esfeli Safilinleri lanetliyorum'' yazılı döviz açan Çevik, Anayasa Mahkemesi'ni protesto eden sloganlar attı.

Çevik, mahkeme önünde maket uçak, tank ve silahlarla yaptığı basın açıklamasında, Anayasa Mahkemesi'nin ''bazı kesimlerce'' baskı altına alınmaya çalışıldığını iddia etti.