Türk Standardları Enstitüsü’nden (TSE) alınan bilgiye göre; 4 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla başlanan Helal Gıda Belgelendirmesi kapsamına Helal Hizmet Belgelendirmesi'ni de eklendi.

Helal Hizmet Belgelendirmesi ile gıda mamulleri hazırlayan, satışa sunan veya servis eden hizmet yerlerinin ''Helal Şartlar''a uygunluğu değerlendirilecek. Bu kapsamda yemek fabrikaları, toplu yemek mutfakları, lokantalar, kafeteryalar, pastaneler, hızlı yemek servisi yapan yerler ve marketler Helal Hizmet Belgesi almak için TSE'ye başvuru yapabilecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslam Ülkeleri Metroloji ve Standardizasyon Enstitüsü (SMIIC) standartları çerçevesinde yapılacak Helal Hizmet Belgelendirmesi sonucunda hizmet yerlerine Helal Uygunluk Belgesi verilecek.

Helal Belgelendirme işlemleri TSE inceleme heyeti tarafından gerçekleştirilecek. İnceleme heyetinde TSE'nin belgelendirme hizmetleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi personeli ile İslami konular uzmanı olan bir kişi olacak. İnceleme heyetinin raporları, Helal Belgelendirme Komisyonu tarafından karara bağlanacak.

DİYANET’TEN GÖREVLİ
Helal Belgelendirme Komisyonu da helal belgelendirme hizmetleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi TSE personeli ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen bir kişinin bulunacağı toplam 5 uzmandan oluşacak.

Helal şartları faaliyetlerinde uzlaşılamayan konular ilahiyat ve gıda bilimi alanında akademik kariyer sahibi uzmanlardan kurulan Helal Belgelendirme Akademik İstişare Komitesi tarafından değerlendirilerek çözüme kavuşturulacak.

Helal Gıda Hizmet ve Tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen incelemelerde; yapısal kurallar, sosyal tesislerle ilgili kurallar, işletmenin çevresiyle ilgili kurallar, çalışanlarla ilgili kurallar, iş kıyafetleri, hastalık ve yaralanmalar, temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonla ilgili kurallar, hizmetin sunumu, depolama, hizmet donanımı, gıda güvenliği yönetim sistemi, kuruluşun kalite kontrol imkanları, TS OIC SMIIC 1 Helal Gıda Genel Kılavuzu, yasal mevzuat ve ilgili Türk Standardları çerçevesinde değerlendirilecek.

SERTİFİKA YOKSA MARKETTE SATILAMAYACAK
İncelemelerde, her hizmet sunumunda tanımlanmış olan girdilerin, ürünlerin ve hizmetlerin helal şartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Bu incelemelerde öncelikle üretimde kullanılan tüm girdilerin ''TS OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Genel Kılavuzu'' standardına göre düzenlenmiş Helal Gıda Sertifikası olup olmadığına bakılacak.

Örneğin; market belgelendirmelerinde, markette satışa sunulan tüm gıda mamulleri için bu şart aranacak, Helal Sertifikası olmayan gıda maddelerinin helal marketlerde satışı mümkün olmayacak.

HELAL ŞARTLAR ARANACAK
Hizmet ya da üretim yerinde ''TS OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Genel Kılavuzu'' standardına göre düzenlenmiş olan Helal Gıda Sertifikasının bulunmaması durumunda farklı bir prosedür izlenecek. Bu durumlarda gerek inceleme heyeti tarafından alınacak olan numuneler üzerinde gerçekleştirilecek muayene ve deneyler gerekse firma tarafından daha önce akredite laboratuarlarda yaptırılmış muayene ve deney raporları, ilgili mevzuat ve ''TS OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Genel Kılavuz'' standardı hükümlerine göre değerlendirilecek. Ancak et ve et ürünlerine ait girdilerde Helal Gıda Sertifikası zorunlu olacak.

Hizmet sunumuna ilişkin tüm girdilerde ve nihai ürün üzerinde Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'nin Gıda Güvenilirliği Kriterleri’ne uygunluğu kontrol edilecek.

Helal Hizmet Belgelendirmesi’nde üretim makine ve ekipmanında kullanılan yağların gıda üretimine ve helal şartlarına uygunluğu aranacak. Personel hijyeninde ve üretim donanımının hijyen ve sanitasyonunda kullanılan yasal olarak kullanımına izin verilen kimyasalların helal şartlara uygunluğu kontrol edilecek.

Söz konusu kimyasalların kullanımından sonra etkin bir durulama yapılarak gıdaya geçişini engelleyici tedbirlerin olup olmadığı kontrol edilecek.

HELAL MENÜDE ALKOL YOK
Helal hizmet tesisinde helal ve helal olmayan hizmetler bir arada veriliyor ise; helal hizmet bölümünde tüm donanım, personel, depolama, araç ve gereç yönü ile tanımlanmış ayrı bir fiziksel alanda hizmet verilmesi zorunlu olacak.

Bu tipteki tesislerde müşteriye sunulacak helal ürünler, helal menü başlığı altında gruplandırılacak. Helal menü gruplarında hiçbir suretle alkollü içecekler servis edilmeyecek.

AMBALAJA DA HELALİK ŞARTI
Hizmet sunumu ile ilgili mamullerin üretim, servis ve satışı sırasında kullanılan araç ve gereçlerin sadece helal hizmete yönelik olarak kullanılması zorunlu olacak.

Helal gıda işlemede kullanılacak makineler, araç-gereçler ve imalat hatlarında İslami kurallara göre helal olarak kabul edilmeyen malzemelerin kullanılması belgelendirmeye engel teşkil edecek. Ayrıca depolanan, teşhir edilen, satılan veya müşteriye servis edilen bütün helal gıdaların taşınması da dahil helal olarak sınıflandırılması ve etiketlenmesi gerekecek. Bu ürünlerin her aşamada helal olmayan maddelerle karışması ve bulaşmasını engellemek için önlemler alınması zorunlu olacak.

Hizmet sunumunda kullanılan ambalajların da helal olmayan herhangi bir materyalden yapılmamış olması gerekecek.

Hizmetlerin belgelendirme için gerekli şartlara uygunluğunun sürekliliğini kontrol etmek amacıyla üretim ve hizmet yerinde ara kontroller gerçekleştirilecek.