Emekli öğretim üyesi ve öykü yazarı Mustafa Yalçıner, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ada martılarının göçmen kuşlar olduklarından, ilkbahar aylarında yöreye yumurtlamak için geldiklerinden ve kışı geçirmek için de Kıbrıs ya da Ege'ye göç ettiklerinden bahsediyor.

Aydıncık'ta, adaların ikisinde gümüşi martıların yaşadığını söyleyen Yalçıner, "Ama bu martılar, aynı soydan gelmelerine karşın, bu iki adayı az sayıdaki akrabaları ile paylaşmak istemezler ve onları oradan kovarlar. Gümüşi martılar, ilk bakışta anlarlar kovacakları martıları. Onlar diğerlerine oranla daha küçüktür; gagaları da kırmızıdır ve üzerinde siyah çizgiler vardır. Latince adı, Larus audouinii olan ada martılarından söz ediyoruz. Eski Yunanca'da 'laros', yırtıcı deniz kuşu demektir. 'Audounii' ise 1797-1841 yılları arasında yaşamış Fransız kuş bilimci Jean Victor Audouin'in anısına verilmiştir" diye anlatıyor martıların hikayesini...

Gümüşi martıların kovduğu ada martılarının, az daha doğudaki Yelkenli adaya gidip yumurtladıklarından söz eden Mustafa Yalçıner, Mayıs 2005'te Aydıncık İlçe Tarım Müdürlüğü'nün, adadaki 90 yumurtayı korumak için adaya çıkışı, kaymakamlık emriyle yasakladığını belirtiyor.

Akdeniz kıyılarında 60-70 çift olduğu tahmin edilen ada martılarının yaklaşık yarısının Aydıncık'a yumurtlamaya geldiğini söyleyen Yalçıner, çeşitli araştırmacıların ve kuş gözlemcilerinin dikkatini çoktan çekmiş olan bu martı türünün bir program çerçevesinde korunması halinde Aydıncık için önemli turizm potansiyeli olacağını dile getiriyor.

Kaynak: Deniz Temiz Derneği