Uzmanlara göre, ABD'li arkeolog Richard Hasen'ın liderliğindeki ekibin bulduğu 2300 yıllık friz, Mayaların uygarlıklarının en üst seviyesine sanılandan daha önce eriştiğini gösteriyor. Friz terimi, antik mimaride, taban kirişi ile çatı arasında kalan, üzeri boydan boya kabartmalarla süslü bölüm için kullanılıyor.

Başkent Guatemala'nın 650 kilometre kuzeyindeki Peten ormanındaki El Mirador arkeoloji merkezinde bulunan 4 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğindeki friz, kireç taşı ve yalancı mermerden yapılmış.

Richard Hasen'a göre, iyi korunmuş frizde, Maya tanrılarından Popol Vuh'un iki oğlu Ixbalanque ve Hunapu, olağanüstü canavarlarla dolu bir nehirde yüzerken resmedilmiş.

Hasen, "Bu friz, Mayaların o dönemde bilindiği gibi sadece köylü olmadıklarını, gelişmiş bir uygarlığa sahip olduklarını gösteriyor" dedi.

El Mirador'da Mayalarla ilgili temel bulgular M.Ö. 200-150 yıllarından kalma. Bu dönemden kalan ünlü La Danta piramidi antik çağın en büyük yapılarından biri olarak görülüyor.