AK Parti, nüfusun yaşlanmasının önüne geçecek gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli çalışmaların yapılması için Meclis araştırması açılmasını istedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede, Türkiye'de yaşlı nüfusun sayısal olarak arttığına, 2045 yılında ülkenin ''yaşlı nüfus'' kategorisine gireceğine işaret edildi.

Önergede, bir ülke nüfusunun yaşlanmasının, işgücünde kullanılacak insan kaynağının azalmasına, sağlık sistemlerinin hastalık yükünde artışa, sosyal güvenlik sistemi harcamalarının artmasına neden olacağı belirtildi.

Önergenin gerekçesinde, Türkiye'deki bilimsel verilere göre, nüfusu bugünkü gençlik oranlarıyla tutabilmenin yolunun, ailelerin 2'den fazla çocuk sahibi olmak konusunda bilinçlendirilmesinden geçtiği belirtilerek, şöyle denildi:

''Böylece başlangıçta daha genç bir nüfusa ulaşılamayacak olsa da mevcut nüfus istatistikleri ve yaş grafikleri varlığını muhafaza edecektir. Bir noktadan sonra ise sayı üçten fazlaya gittikçe, Türkiye nüfusu bugünkü gençlik grafiklerinden daha genç bir noktaya taşınmış olacaktır. Böyle bir durumda nüfus artışındaki azalmanın durdurabilmesi veya tersine çevirebilmesi için iyi planlanmış ve üremenin teşvik edildiği birkaç kuşaklık süre ya da gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkenin dışarıdan göç alması gerekmektedir.''