Meclis'te kritik gün

TBMM, bugün anayasa değişikliği teklifinin askeri kişilere sivil yargı yolunu açan 16. maddesi ile Anayasa Mahkemesi'nin yapısını yeniden düzenleyen 17. ve 18. maddelerini görüşecek.

25.04.2010 - 12:29

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği mesaisi sürüyor.

Meclis bugün kritik maddeleri görüşüyor. Gündemdeki ilk değişiklik, askeri yargının görev alanını yeniden belirleyen 16. madde.

16. maddeyle askeri yargının görev alanı yeniden belirlenecek. Askeri suçlarla ilgili konular askeri mahkemelerde, devlet güvenliği ve anayasal düzene karşı işlenen suçlara ait davalar sivil mahkemelerde görülecek. Siviller, savaş hali dışında askeri mahkemelerde yargılanamayacak.

Gündemdeki 3 kritik madde ise Anayasa Mahkemesi'nin yapısını düzenleyecek. Yüksek mahkemenin kuruluşu, görev ve yetkileri ile üyelerinin görev sürelerini düzenleyen 17, 18 ve 19. maddeler görüşülerek oylanacak.

Halen 11 asıl 4 yedek üyeli olan Anayasa Mahkemesi, 17 asıl üyeden oluşacak. TBMM, 2 üyeyi Sayıştay Genel Kurulu'nun gösterdiği 3'er aday arasından, 1 üyeyi baro başkanlarının avukatlar arasından göstereceği 3 aday arasından gizli oylamayla seçecek.

Cumhurbaşkanı 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay, 1 üyeyi Askeri Yargıtay, 1 üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından gösterilecek 3'er aday içinden, en az ikisi hukukçu olmak üzre 3 üyeyi ise YÖK'ün kendi üyesi olmayan yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından göstereceği 3'er aday içinden seçecek.

Cumhurbaşkanı, 4 üyeyi de üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, 1. sınıf hakim ve savcılar ile en az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından belirleyecek.


Anayasa mahkemesi üyeleri arasından, gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 4 yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçilecek. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilecek.

18. madde ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev sürelerine limit getiriliyor. Üyeler, 12 yıl için seçilecek. Bir kişi 2 defa üyeliğe seçilemeyecek. 12 yıldan önce yaş sınırını dolduran üye emekliye ayrılacak.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...