Memuriyette sicil sistemi kaldırılıyor

Hükümet, memurlara yönelik yeni bir düzenlemeye gidiyor. Kasım ayı içinde meclise sunulması beklenen değişiklikle memurların yükselmesinde kriter olan sicil kaldırılacak.

NTV Haber 02.11.2009 - 22:33

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, karikatürize hale gelen memur sicilinin kaldırılacağını ifade ederken, üst düzey görevlere atamalarda yeni kriterlerin de gündeme geleceğini kaydetti.

Genel Müdür, müsteşar ve yardımcısı düzeyindeki bazı atamalarda özel sektördeki isimler yer alabilecek.

Çiçek, "Artık karikatürize hale gelmiş olan memur sicilleri vardır. Bir bakarsınız herkesin sicili, 100, 100, 100 dolu, ama buna karşın etkin, verimli bir kamu yönetimi de söz konusu değildir. Herkes 100 alıyorsa bu kadar sıkıntı niye çıkıyor? Belli ki bu siciller, sicil raporları artık bir kişinin kalitesini, kalibresini kamudaki önemiyle mütenasip bir değerlendirme söz konusu değil. Onun için de sıradan bir işlem haline gelmiş. Bu yükten artık kurtulmak gerekiyor. Sicil raporlarıyla ilgili de yeni bir düzenlemeye gidilecektir. Böylece de bundan dolayı da yargıya bir sürü dava gidiyor. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde diyelim ki '90 ya da 85 verdiysek, niye 90 değil de 85'... Ondan sonra da yargı kararıyla bu yükseliyor. Bu da çeşitli sıkıntılara sebebiyet veriyor. Lüzumsuz davaların açılmasına sebebiyet veriyor. onun için böylesine artık işlevini bitirmiş bir müessesenin, bir işlemin kamu bürokrasiden çıkarılması lazım, bununla ilgili bir değerlendirme var. Gelecek tasarıda bunu da netleştirmiş oluyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek bu ayın içinde meclise tasarı halinde sunmayı hedefledikleri yeni düzenlemeyle memurların yükselmesinde etkin rol oynayan sicil sisteminin kaldırılacağını, alternaftif bir çalışma yapılabileceğini kaydetti. Bakan Çiçek, sicil sisteminin işlevini yitirmiş bir konu olduğunu ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilen yeni düzenlemeyle üst düzey görevlere atamalarda özel sektörden isimler yer alabilecek.

Çiçek, konuyla ilgili "Üst düzey dediğimiz tabiatıyla, genel müdür, müsteşar, müsteşar yardımcısı dahil olmak üzere bu konuda bir kısım sıkıntılar var. Burada başarıyı esas alan, hatta özel sektörden de bu görevlerde rahatlıkla istihdama olanak veren veya kamu da çalışıyorsa özel sektöre gitmesine, iki taraflı işlemesine imkan veren bir düzenleme getirilecektir. Bunların hepsini tasarı haline getirmiş olacağız. Bu ay içinde, en geç ay sonunda Meclis'e sevk edilecek'' şeklinde konuştu.

Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, hazırlanan değişiklikle uzmanlara yönelik bir çalışmanın da olduğunu kaydetti. Uzman olarak kadroya girenlerin bir süre sonra maaşlarda yaşanan farklılıklar nedeniyle kurum değiştirerek kamuya girdiklerini, alanının dışında görev yaptıklarını söyledi.

Çiçek, "TBMM Başkanlığı dahil, birçok bakanlıklarda ve hatta bağımsız kurullarda 'uzman' adı altında kamu personeli çalışmaktadır. Bunların her birisinin maaşlarında ciddi farklılıklar var. Ve uzmanlardan da bu sebeplerle yeterince istifade edilememektedir. Falanca kuruluş için uzman alınıyor, öbür kurumdaki uzmanın maaşı daha fazla olduğu için bu defa bir yıl sonra buradan oraya geçişler var, dolayısıyla maaş farklılıkları ön planda olduğu sürece kişi A bakanlığı için uzman alıyor ama bir süre sonra bakıyorsunuz girdiği sınavla alakası olmayan başka bir alana kaymış oluyor. Bu da uzman dediğimiz kişilerden istifade noktasında ciddi sıkıntılar meydana getiriyor, dolayısıyla bakanlıklarda uzman istihdamını yeni baştan düzenlemeye tutan bir çalışma... Henüz bu tasarı değil, bu konuda yapılan çalışmayla ilgili Bakanlar Kuruluna bilgi verildi. Bu ayın içinde bunu tasarı haline haline getirerek Meclis'e sunacağız" dedi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...